Jobb innen helse- og omsorg i Narvik kommune

Vi ønsker oss de beste helse- og omsorgsarbeiderne. De som er motivert for å levere best mulig tjenester til innbyggerne våre. 

For å rekruttere de beste helse- og omsorgsarbeiderne tilbyr Narvik kommune en rekke ekstra gode betingelser både når det gjelder lønn, kompetanseheving og stipendordninger.

Følgende er ulike tiltak utarbeidet for studenter, nyutdannede og allerede ansatte innen helse- og omsorg i Narvik kommune:

Hva tilbyr vi studenter og nyutdannede helsearbeidere?

Narvik kommune har egne stipendordninger og rekrutteringsstillinger for studenter og nyutdannede.

Begge ordningene gjelder for både sykepleie og vernepleie:

Ordning 1 - Arbeid i studietiden og fast ansettelse etter fullførte studier. 

Studenter som har gjennomført minimum halve studiet som sykepleier/vernepleier kan søke om rekrutteringsstilling i Narvik kommune. Studenter som går inn i rekrutteringsstilling forplikter seg til arbeid i minimum 20% stilling og sommerjobb i 100% stilling. Ved avtale om rekrutteringsstilling i Narvik kommune vil studenter få kr 25.000 i stipend hvert semester, fra og med fjerde semester. 

Videre følger en forpliktelse om tiltredelse i 100% stilling i Narvik kommune som sykepleier/vernepleier etter fullførte studier og oppnådd autorisasjon, med en bindingsperiode på 2 år etter endt studie.

Les mer om ordningen her: Ordning 1 (PDF, 62 kB)

 

Ordning 2 - Fast ansettelse etter fullførte studier.

Studenter og nyutdannede kan søke om rekrutteringsstilling som sykepleier/vernepleier med tiltredelse etter fullførte studier og oppnådd autorisasjon. Studenter som inngår avtale om rekrutteringsstilling forpliktes til 100% stilling i Narvik kommune, med en bindingsperiode på 2 år etter endt studie. 

Ved avtale om rekrutteringsstilling i Narvik kommune vil du motta en engangsbeløp på kr 50.000.

Les mer om ordningen her: Ordning 2 (PDF, 61 kB)

Garantilønnssystem

Narvik kommune tilbyr høyere lønn enn tariff i flere definerte stillinger og enheter innen helse og omsorg.

Garantilønnssystemet skal ivareta en minimumsavlønning for de definerte stillingskoder. Minimumsavlønningen vil bestå av hovedtariffavtalens garantilønnstabell samt et lokalt tillegg ut over denne. Tillegget gjelder utvalgte enheter og stillingskoder.

Les mer om tiltaket her: Garantilønn Narvik kommune. (PDF, 50 kB)

Tidskonto for arbeidstakere fra 57 og 62 år

Narvik kommune tilbyr ansatte innen institusjonsomsorg for eldre samt hjemmesykepleien i Narvik kommune mulighet til å ta ut ekstra fritid fra egen tidskonto.

Tiltaket etableres for å bidra til at eldre arbeidstakere kan stå i sine stillinger. Følgende enheter omfattes:

 • Hjemmesykepleien Narvik
 • Furumoen sykehjem
 • Bjerkvik omsorgsdistrikt
 • Ankenes bo- og servicesenter
 • OBS
 • Villa Solborg
 • Helse og rehabilitering, Narvik REO
 • Ballangen sykehjem
 • Ballangen hjemmesykepleie
 • Prestegårdstunet sykehjem
 • Kjøpsvik hjemmesykepleie

Les mer om tiltaket her: Tidskonto arbeidstakere 57+ (PDF, 50 kB)

Bruk av stillingskoder for fagskole, spesialsykepleiere/-vernepleiere samt master

Vi ønsker å synliggjøre og forenkle bruken av stillingskoder for fagskole, spesialsykepleiere/- vernepleiere samt master for syke- og vernepleiere. 

Les mer om tiltaket her: Bruk av stillingskoder for fagskole, spesialsykepleiere_-vernepleiere samt master. (PDF, 48 kB)