Pressemeldinger

Pressekontakt i Narvik kommune

Pressekontakt ivaretas av enhetsleder Service
Lena Hope, tlf. 930 21 015
E-post: lena.hope@narvik.kommune.no

2020

Pressemeldinger

10.07.2020 Pressemelding - Oppstart av arbeid tilknyttet ny parkeringsordning (PDF, 125 kB)
08.07.2020 Pressemelding - Avtale om elbil-lader i Kjøpsvik (PDF, 357 kB)
22.06.2020 Pressemelding - Kommunalsjef Oppvekst er innvilget permisjon (PDF, 87 kB)
29.05:2020 Pressemelding - Serveringssteder uten matservering kan åpne igjen 1. juni (PDF, 95 kB)
11.03.2020
10.03.2020
27.02.2020 Skistua skole  (PDF, 335 kB)
27.02.2020
2019 Pressemeldinger
28.10.2019
19.10.2019
28.06.2019
31.05.2019
20.05.2019
15.05.2019
31.03.2019
08.03.2019
07.03.2019
2018 Pressemeldinger
10.12.2018
08.08.2018
23.05.2018

2017

Pressemeldinger

27.10.2017
21.09.2017

Narvik kommune informerer om smitteutbrudd av E. coli i barnehage (PDF, 30 kB)

05.07.2017 Sonenumrene til parkeringsapp WaytoPark er merket
26.06.2017

Narvik med internasjonalt prosjekt om attraktive byer 

04.01.2017

Gassalarm ved Bjerkvik skole (PDF, 28 kB)

2016 Pressemeldinger
14.12.2016 Reguleringsplan Malmporten handelspark og Frydenlundforbindelse (PDF, 26 kB)
11.11.2016 Narvik kommune anmoder Statens vegvesen om strakstiltak for å redusere svevestøvet i Narvik sentrum (PDF, 27 kB)
04.11.2016 Høy luftforurensning i Narvik sentrum (PDF, 26 kB)
18.10.2016 Fagernesfjellet - Hva skal veiene hete (PDF, 32 kB)
14.10.2016 Nye parkeringsbestemmelser i Domussenteret (PDF, 32 kB)
06.06.2016

Meldeplikt til Narvik kommune ang kjøletårn eller luftskrubbere (PDF, 27 kB)

25.05.2016 Bjerkvik skole en av landets første til å gjennomføre eksamen ved bruk av ny teknologi (PDF, 28 kB)
23.05.2016 Barnehagene i Narvik bruker Google-­teknologi for opplæring (PDF, 81 kB)
03.05.2016 Harstad og Narvik kommune profilerer seg sammen på stor internasjonal oljemesse (PDF, 28 kB)
07.03.2016 Øvelse på Narvik rådhus (PDF, 39 kB)
29.01.2016 Kommunale skolebygg åpnes fra fredag kl 16.00 (PDF, 241 kB)
28.01.2016 Bombetrussel mot ikke navngitt skole i Narvik - skolebyggene stengt fredag (PDF, 27 kB)
28.01.2016 Angående bombetrussel mot ikke navngitt skole i Narvik (PDF, 242 kB)
27.01.2016 Bombetrussel mot ikke navngitt skole i Narvik (PDF, 241 kB)
08.01.2016 NVE åpner for revisjon av konsesjonsvilkårene for Skjomenvassdragene (PDF, 28 kB)
06.01.2016 Lansering av ny parkeringsapp  (PDF, 34 kB)
   
2015 Pressemeldinger
30.10.2015 Oppdatert informasjon i forbindelse med brannen i Falkbergets vei i Narvik (PDF, 27 kB)
30.10.2015 Informasjonsmøte for beboere i Falkbergets vei 12 (PDF, 23 kB)
30.10.2015 Brannen i Falkbergets vei (PDF, 24 kB)
22.10.2015 Vedrørende områdeplan Narvikfjellet (PDF, 234 kB)
27.08.2015 Samme telefonnummer til legevakt i hele landet (PDF, 29 kB)
17.08.2015 Oppstart foreldregruppe (PDF, 27 kB)
08.06.2015 Påtaleunnlatelse (PDF, 27 kB)
05.06.2015 Enighet mellom DNB og  kommunene i Terra-saken (PDF, 31 kB)
27.05.2015 Oppfordring til flagging, informasjon til innbyggerne om kongesalutt og overflyving av militærfly over Narvik torsdag 28. mai 2015 i fbm 75-års minnemarkeringen for gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940  (PDF, 52 kB)
29.04.2015 Idrettens hus (PDF, 28 kB)
16.04.2015 150 milliarder til utbygging av E6 og samferdsel i Nord-Norge (PDF, 196 kB) - Felles uttalelse fra 06 – kommunene i Nord-Norge (PDF, 196 kB)
25.03.2015 Fiberprisen 2015 (PDF, 34 kB)
29.01.2015 Narvik kommunes beredskap i forbindelse med stormen - telefonnummer (PDF, 237 kB)
   
 
Pressemeldinger sendt ut før januar 2015:
Vennligst kontakt vårt arkiv via epost postmottak@narvik.kommune.no