Oppdatering korona: Det er viktig å være åpen om smittetilfeller

 Pressemelding fra Narvik kommune fredag 21. august.

Den som har testet positivt i Narvik er en ansatt i kommunen. Vedkommende er ikke ansatt innen skole, barnehage eller helsetjenesten.

Vi opplyser nå både som kommunal myndighet, men også som arbeidsgiver, at en av våre ansatte har blitt smittet. Nøyaktig når og hvordan det har skjedd er en del av arbeidet smittevernlegen og smittesporingsteamet nå gjør.

Vi forteller om dette fordi det er viktig å være åpen om smittetilfeller. Det er ingen skam forbundet med å bli smittet. I tiden fremover forventer vi flere tilfeller av smitte i både Narvik og resten av landet. Da vil vi kanskje måtte be en annen bedrift i kommunen vår fortelle at det har vært smitte hos dem. 

Det behøver ikke være fordi noen ikke har fulgt smittevernregler eller forhåndsregler nøye nok. Smitte sprer seg, og vi er alle utsatt.

Jeg ønsker å forsikre om at alle nærkontakter generelt og på personens arbeidssted har blitt eller blir kontaktet og testet. Disse er nå i karantene.

Personen det gjelder blir ivaretatt av sin nærmeste leder.

vennlig hilsen,

Lars Skjønnås, rådmann.