Nå er endelig Narvik kommunes chatbot Børre tilgjengelig døgnet rundt på Narvik kommunes nettside narvik.kommune.no, også i helger og helligdager.

Den 15. september ble det åpnet for at frivillige lag og organisasjoner som har bygget eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift knyttet til sine prosjekter. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Hva er NUK?

Tirsdag 7. mai ble det presentert forslag til nytt kommunevåpen for nye Narvik.

To byer som elsker å konkurrere møtes til munter byduell over noen uker for å riste løs vinterdvalen og komme seg i form til våren. En hockeyfrelst kulturby med store alpine VM-ambisjoner eller sykkelgale harstadværinger der ingenting er umulig? Hvem finner punkter i byen og vinner premier?

11 kommunalt ansatte i Narvik kommune har nylig gjennomført kurs i TIBIR-foreldrerådgivning (Tidlig innsats for barn i risiko).

Mange av Narvik sine innbyggere og ansatte har gledet seg lenge til åpningen av den nye rådhuskafèen. 10. april åpnet kafeen til stor glede for mange.

Narvik kommune har igangsatt arbeidet med områderegulering av flere kvartal på Frydenlund for å legge til rette for bygging av ny barneskole og ny samlokalisert videregående skole. Det er tidligere annonsert oppstart av planarbeidet med 3. mai som frist for kommentarer. Her innbys til informasjonsmøte på Rådhuset onsdag 24. april kl. 18:00.

I samarbeid med IKT-smia arrangerer Narvik kommune ved IT Drift og Utvikling en app-konkurranse for studenter på UiT Norges Arktiske Universitet. Konkurransen tar form som en "arkitekt-konkurranse" og går ut på at studentene ved hjelp av ny teknologi, innsikt og innovasjon skal produsere et forslag til hvordan en ny App for nye Narvik skal se ut.

Narvik: Våren kommer med roligere vær, og det er snart tid for å demontere de to heisekranene som ble brukt for å bygge tårnene på E6 Hålogalandsbrua. Brua blir derfor stengt i perioden 23. april og frem til 13. mai. Les mer på  vegvesen.no