Frigjørings- og veterandagen 8. mai

Minnemarkeringen av frigjørings- og veterandagen avholdes i Kirkeparken mandag 8. mai kl. 17.00.

Det blir kransenedleggelse, taler og musikalske innslag. 

Offisielt program

Kirkeparken klokken 17:00

 • Skolekorpset spiller
 • Ordfører åpner og ønsker velkommen 
 • Ungdomsrådet, ved leder Emma Sofie Olafsen, holder tale
 • Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård taler
 • Forsvarets tale ved oberst Bjørnar Eriksen
 • Skolekorpset spiller 

Kirken klokken 17:30

 • Gudstjeneste ved prosten
 • Kirkekoret synger

Menighetshuset klokken 18:15

 • Ensemble Oscar spiller
 • Ordfører ønsker velkommen til samvær, og til kaffe og servering
 • Norges veteranforbund avd Ofoten, tale ved Tor Arne Solvoll
 • Forsvaret utdeler medaljer

Den offisielle delen avsluttes klokken 19:00.