Miljørettet helsevern

Hvem er vi og hva gjør vi?

Stillingen som rådgiver innebærer blant annet å opprettholde oversikt over tilsynsobjekter i kommunene, og å gjennomføre tilsyn av internkontroll og avvikssystem i skoler, barnehager og andre virksomheter som omfattes av forskrift om miljørettet helsevern.

Våre viktigste arbeidsområder

Barns miljø i skoler og barnehager

Veiledning, tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Alle barnehager og skoler må planlegges og driftes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskriften sies å være arbeidsmiljøloven for barn. Formålet med forskriften er å bidra til at barnehagene og skolene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Formålet understreker betydningen av at barna skal ha et helsefremmende miljø og ikke bare beskyttes mot risiko.

Alle skoler og barnehager skal ha godkjenning etter Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Miljørettet helsevern er godkjenningsmyndighet i Narvik kommune. Hvis det oppstår forhold i barnehagen/skolen som kan være til skade for barna, og som bryter med regelverket kan det gis pålegg om å rette forholdene. Hvis de ikke rettes innen en gitt frist, kan godkjenningen trekkes tilbake.

Miljørettet helsevern fører tilsyn med barnehagene og skolene etter forskriften

Helse i plan

Uttalelser, råd og veiledning i forbindelse med kommunale og private planer.

Hygiene i lokaler

Tilsyn, veiledning og godkjenning av lokaler der offentligheten har adgang. For eksempel svømmebasseng, solstudio, frisører, tatovering- og hudpleievirksomhet, campingplasser m.m.

Vann

Veiledning og tilsyn ved basseng og svømmehaller, badeanlegg, boblebad og badstuer.

Inneklima

Råd og veiledning i forhold til luft, støv, støy, belysning osv.

Røykfrie innemiljøer

Tilsyn med røykebestemmelser i offentlige bygg og serveringssteder.

Legionella

Tilsyn og veiledning med innretninger som kan spre legionellasmitte.

Stråling

Veiledning og tilsyn med helseskadelig stråling, radon og solarier.

Støy

Råd, veiledning og eventuelt vedtak om krav/retting ved bygge- og anleggsstøy, støy fra tekniske installasjoner, bedrifter, trafikkstøy, fritids- og underholdningsstøy.

Skadedyr

Veiledning og rådgivning, tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse.

Kontaktinformasjon

Katja Larsen Bergsrud og Marianne Dobak Kvensjø, Miljørettet helsevern.
Telefon: 76 91 35 35  eller 934 27 786 
E-post: katja.bergsrud@narvik.kommune.no og marianne.dobak.kvensjo@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Postadresse: 
Miljørettet helsevern

postboks 64,
8501 Narvik.

Avtalt besøk, besøksadresse: 
Narvik rådhus 
Kongens gate 45
8514 Narvik