Radonmåling i boliger

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet.

For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Det er særlig kombinasjonen av røyking og radoneksponering som gir stor kreftrisiko.

Statens strålevern er fagmyndighet på område strålevern og underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.  Statens strålevern anbefaler at du måler radonnivået i boligen din.

Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler. 

Radonmåling

Du kan selv måle radonnivået i boligen din. Dette gjøres ved bruk av sporfilm. Måling utføres i tidsrommet medio oktober - medio april i et tidsrom over ca. 2 måneder.

Gjennom en samarbeidsavtale mellom Narvik kommune og Radonord AS kan husstander bestille radonmåling til en gunstig pris. Ønsker du å benytte avtalen som Narvik kommune har inngått,  bestiller du måling her Radonor

Alle utgifter knyttet til radonmåling og radonreduserende tiltak må boligeier dekke selv.

Lovkrav til nybygg, skoler, barnehager og utleieboliger

For nybygg har det fra 1. juli 2010 vært krav til forebyggende radontiltak 
(jf. § 13-5, forskrift om tekniske krav til byggverk

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler, barnehager og utleieboliger. Radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³. Radonnivået skal ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³.

Om utleieboliger

Dersom du leier ut en eller flere boliger har du plikt til å dokumentere overfor leietaker at radonnivåene er under grenseverdien gitt i strålevernforskriften.

Les mer om utleieboliger her Statens stråleverns informasjon om krav til radon i utleieboliger

Dersom målingene viser for høye nivåer i en utleiebolig, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp av nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Alle utgifter knyttet til radonmåling og radonreduserende tiltak må utleier dekke selv.

Kontaktinformasjon Miljørettet helsevern
Katja Larsen Bergsrud
Telefon: 76 91 35 35
E-post: katja.bergsrud@narvik.kommune.no

Artikkelliste