Narvik med internasjonalt prosjekt om attraktive byer  

I hard konkurranse med 30 andre byer ble Narvik valgt ut som en av tre byer i Norge  til å delta i et nordisk sentrums- og byprosjekt.  Til sammen 15 byer fra Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge er med.

Pressemelding sendt til Fremover 26. juni 2017:

Narvikregionens næringsforening og Narvik kommune søkte om deltakelse i et nordisk nettverk  om attraktive byer, grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Fokuset i nettverket er byer som ramme for gode liv for alle,  grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse. Prosjektet ledes av det norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Målsetningen til prosjektet er å utarbeide en felles nordisk strategi for hvordan byene og deres omland kan utvikle sin attraktivitet ved å sikre et godt og inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig. Viktige elementer er klima- og miljøvennlige løsninger, sosial balanse og like muligheter for alle, gode velferds- og kulturtilbud, tilrettelegging for folkehelse, levende sentrum, historiske miljøer og kulturminner, gode blågrønne strukturer byrom og arkitektur, samordnede areal- og transportløsninger og attraktive arbeidsplasser.

Narvik kommune ved areal- og samfunnsutvikling og Narvikregionens næringsforening ved sentrumsprosjektet søkte om deltakelse i nettverket. I søknaden fremhevet man ønsket om å samarbeid med andre byer om: 

  • Lokal arkitektur og å bli stolt av sitt sted 
  • Klima og trafikk
  • Kulturarven som må tas videre
  • Løsninger på areal og transport 
  • Få inn gode parkeringsløsninger, sykkel og bevegelighet
  • Jobbe godt for å få en bedre helsesituasjon og ny teknologi

Prosjektleder i Narvikregionens næringsforening, Marianne Thomassen og enhetsleder ved areal- og samfunnsutvikling Marianne Dobak Kvensjø  gleder seg til å jobbe videre med prosjektet og håper dette vil bringe gode samarbeidspartnere og drahjelp til en enda bedre byregion inn i fremtiden. Vi så at dette nettverket passer perfekt sammen med arbeidet Narvik kommune er inne i og sentrumsprosjektet til Narvikregionen Næringsforening. Vi er også glad for at en nord-norsk by er representert, og at denne byen er Narvik.

For mer info ta kontakt med

Prosjektleder i Narvikregionens næringsforening Marianne Thomassen telefon 45514137

Enhetsleder Areal – og samfunnsutvikling, Narvik kommune  Marianne Dobak Kvensjø på telefon 93427786

Last ned kopi:  Søknad fra NARVIK til felles nordisk prosjekt om bærekraftig byutvikling (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?

Nyttige telefonnummer

► Vakttelefon VILT NARVIK   + 47 952 26 767

 Legevakt                                        116 117
► Vann- og avløpsvakt                 901 16 300

► Barnevern, vakttelefon            909 84 500

 Brann                                                     110
 Politi                                                       112
 Ambulanse                                            113

FeVa nød- og vakttelefoner 

Narvik kommune | Kongens gate 45 | Postboks 64, 8501 Narvik  | Telefon: 76 91 20 00 | Faks: 76 91 20 01 | Org.nr:  959 469 059
Nød- og vakttelefoner    
postmottak@narvik.kommune.no

Ansvarlig redaktør: Nicola Mulryan

© Narvik kommune  | CMS/Design: Acos AS