Offentlig ettersyn og høring - forslag til detaljregulering for Berglia vest hytteområde, Efjord, PlanID 2020003

Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Berglia vest hytteområde, Efjord, ut til offentlig ettersyn og høring i 8 uker.

Hensikten med reguleringsplanen er å utvide og fortette eksisterende hytteområde i Berglia vest med 28 nye fritidseiendommer og avklare adkomstveg til eksisterende fritidseiendommer innenfor planområdet.

Høringsperiode er 19. juni - 14. august 2020. 

Eventuelle merknader/synspunkter sendes til Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 14. august 2020.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus, servicetorget eller lastes ned her:

Vedtak - Plansak for offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Berglia vest hytteområde (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 5 MB)

Planbestemmelser (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

Vedlegg 1 Oppstart  (PDF, 146 kB)

Vedlegg 2 Innspill  (PDF, 2 MB)

Vedlegg 3 Merknadsbehandling (PDF, 126 kB)

Vedlegg 4 ROS-analyse (PDF, 410 kB)

Vedlegg 5 Vurdering av utredningsplikt  (PDF, 215 kB)

Vedlegg 6 Referat fra oppstartsmøte (PDF, 349 kB)

Vedlegg 7 Uttalelse Sametinget  (PDF, 76 kB)

Melding om vedtak Planutvalget sak 36/19 Ballangen (PDF, 2 MB)

Saksfremlegg Planutvalget sak 36/19 Ballangen (PDF, 3 MB)

Endringer 27.04.2020  (PDF, 84 kB)

Sakens øvrige dokumenter kan ses på innsynssak 20/670. Innsyn i dokumenter før 1.1.2020 i tidligere Ballangen kommune kan bestilles hos postmottak@narvik.kommune.no