Barneverntjenesten i Narvik

Barnevernstjenestens oppgave er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kontakt Barneverntjenesten i Narvik, telefonnummer: 76 91 34 16  mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30.

Særlige tiltak ved foresattes koronavirussykdom

Dersom barn/ungdom under 18 år står uten omsorgspersoner som følge av sykdom som skyldes koronavirus, hvor omsorgspersonene er helt ute av stand til å ta seg av barnet og hvor barnet/ungdommen ikke kan ivaretas ved bruk av private løsninger i familie/nettverk i sykdomsperioden, kan barneverntjenesten kontaktes for bistand. Dette kan gjøres enten i kontorets åpningstid hverdager 08.00-15.30 på 76913416 eller på døgnbemannet vakttelefon 909 84 500 ellers i døgnet.

Akuttberedskapsvakten

Vakttelefon: 909 84 500 lørdager, søndager og helligdager, samt alle dager fra kl. 15.30 til 08.00.
Narvik barneverntjeneste har akuttberedskap for hele Narvik kommune og er i tillegg vertskommune for Evenes barnevern. 

Alarmtelefonen

Noen opplever dessverre omsorgssvikt, overgrep og vold hjemme. Er du en av dem eller kjenner du noen som lever under slike forhold? Ring alarmtelefonen på 116 111 - de vil hjelpe deg. Ring selv om du er i tvil!
Den landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge er en gratis nødtelefon som er åpen når kontorene til barneverntjenesten er stengt. Du kan være anonym dersom du ønsker det.    

Se også Alarmtelefon for mer informasjon

Vakttelefon

Vakttelefonen brukes utenom ordinær åpningstid og i helgene. 

Enheten har følgende tjenester innenfor temaet barnevern

Tverrfaglig veiledningsteam

Barneverntjenesten er med i TVT (tverrfaglig veiledningsteam) sammen med skole, barnehage, PPT og helsesøstertjenesten. Målet med teamet er at en tverrfaglig faggruppe sammen med foreldre skal kunne gi støtte og hjelp på et tidligst mulig omsorgsnivå.

Bekymring

Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten vedrørende bekymring for et barn eller ungdom. Offentlig ansatt (eks. lærere, barnhageansatt osv.) kan ikke være anonyme meldere.

Melde fra til barnevernet- privatperson

Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Narvik kommune har tatt i bruk nasjonal portal for bekymringsmelding. 

Dette innebærer at både privatpersoner og offentlig ansatte sende bekymringsmelding digitalt til barnevernet. Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

For privat melder, så kan du gjøre det på denne nettadressen: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/privat?kommunenummer=1806

For offentlig melder, så kan du gjøre det på denne nettadressen: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig/?kommunenummer=1806

Om du ønsker å melde anonymt, kontakt barneverntjenesten eller bruk skjema. Dette kan du fylle ut på PC og skrives ut og sende pr. post.

Last ned skjema for privat melderbekymringsmelding til barnevernet - Narvik kommune (PDF, 67 kB) (PDF, 227 kB)

Bekymringsmelding for offentlig ansatte (DOCX, 19 kB)

 

Barneverntjenesten pr post: Barneverntjenesten Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik
Besøksadresse: Teknologiveien 2A. 3 etg

Artikkelliste