Ressursteamet for barn, unge og familie

Tjenesten er gratis og tilbys barn, unge ( 0 til 23 år)og familier i Narvik kommune. Tjenesten skal ved tidligst mulig innsats forebygge atferdsvansker, rus- og psykiske helseplager. Ressursteamet er et sterkt faglig team med bred kompetanse og erfaring.

Kontaktskjema Ressursteamet, enhet Barn, unge og familie (PDF, 42 kB) (PDF, 171 kB)

Noe av det vi tilbyr er

Foreldrehjelp

  • råd og veiledning, familiemøter, foreldresamarbeid, samarbeid med skole/ barnehage med mer.

Ungdomshjelp

  • regulere følelser, vanskelige relasjoner til venner/familie, angst, depresjon, rus, sosiale ferdigheter med mer.

Barn som pårørende - SMIL gruppe

Du som har foreldre, foresatte eller andre i nær familie (f.eks. søsken eller besteforeldre) som sliter med psykisk helse (eks: depresjon eller angst), fysisk helse (eks: kreft eller muskel-og skjelettplager) eller rus (eks: narkotika, piller eller alkohol). Les mer om Barn som pårørende - SMIL gruppe

 

TIBIR - tidlig innsats for barn i risiko (3 til 13 år) 

For foreldre eller foresatte

1. PMTO foreldrerådgivning, gis til familier med barn som viser tegn til begynnende atferdsproblemer.

2. PMTO foreldrekurs, hjelp til foreldre med lettere hverdagsutfordringer. Kurs gis  til foreldre i gruppe med 12 ukentlige møter.

3. PMTO behandling, hjelp til familier som har behov for langvarig støtte og hjelp. Foreldre mottar veiledning 1 time hver uke i 6 til 12 måneder.

For ansatte
Konsultasjon, veiledning gis ansatte i barnehage og skole som arbeider med barn i alderen 3 til 13 år som er i risiko for å utvikle, eller har utviklet atferdsproblemer.

Kontakt Ressursteamet

 

Hege Hunstad Fagansvarlig

Telefon: 476 57 893

Lise Aanes Andersen Telefon: 99478944
Stine Villa Nerbø Telefon: 900 27 633
Ann-Tove Dalhaug Telefon: 911 49 073
Monica Jenssen Telefon: 47 70 02 64

 

Finn fram til Ressursteamet?

Ressursteamet, Teknologiveien 2A, (gamle Nordkraftbygget) 8517 Narvik.

Kontaktskjema Ressursteamet, enhet Barn, unge og familie (PDF, 42 kB) (PDF, 171 kB)
Last ned brosjyre Trenger du hjelp til å få et bedre samarbeid med barnet ditt? (PDF, 969 kB)

 

Hege Hunstad
Fagleder
E-post
Mobil 476 57 893