Ressursteamet for barn, unge og familie

Tjenesten er gratis og tilbys barn, unge ( 0 til 23 år)og familier i Narvik kommune. Tjenesten skal ved tidligst mulig innsats forebygge atferdsvansker, rus- og psykiske helseplager. Ressursteamet er et sterkt faglig team med bred kompetanse og erfaring.

Kontaktskjema Ressursteamet, enhet Barn, unge og familie (PDF, 42 kB) (PDF, 171 kB)

Hvem er vi:

Ressursteamet skal ha det kommunale ansvaret for tiltak til unge innenfor atferd, rus og psykisk helse, og skal ved tidligst mulig innsats avverge sykdomsforløp. Tjenesten ønsker å bidra til å forebygge, avdekke og stoppe forløp som vil føre til vedvarende vansker for målgruppen.

Ressursteamet er et sterkt faglig team med bred kompetanse og erfaring.

Målgruppe:
Tjenesten skal være et tilbud til alle barn og unge fra 0-23 år som ønsker hjelp. Tjenesten er et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for målgruppen. Tjenesten er gratis.

Hva kan vi tilby:
Følge opp tiltak som lavterskel hjelp eller vedtak beskrevet av tildelingskontoret og barneverntjenesten innenfor adferd, rus og psykisk helse til barn/ ungdom og deres foresatte.

Noen av våre tilbud:

Gruppekurs i:

 • SPT—sosiale ferdigheter
 • PMTO—foreldreveiledning
 • SMIL—barn som pårørende til foreldre med utfordringer innen rus/ psykisk helse eller annen kroniske lidelser

Individuell hjelp:

 • Kognitiv terapi
 • Støttesamtaler
 • Motiverende samtaler
 • Følelsesregulering

Familiehjelp:

 • Foreldreveiledning/ PMTO
 • Familiemøter
 • Samarbeid med barnehage/ skole og hjem

Barneverntiltak:

 • Familierådslag
 • Tilsynsfører i fosterhjem
 • PMTO til fosterhjem

Veiledning ansatte:

 • PMTO veiledning til ansatte i skole/ barnehage
 • Generell veiledning som del av øvrig hjelpetiltak.

Vi kan også gjøre vurderinger i forhold til depresjon.

Tilbudet gis på de arenaer der det vurderes som nødvendig innenfor arbeidsfeltet.

Kontakt Ressursteamet

 

Hege Hunstad Fagansvarlig

Telefon: 476 57 893

Lise Aanes Andersen Telefon: 99478944
Stine Villa Nerbø Telefon: 900 27 633
Ann-Tove Dalhaug Telefon: 911 49 073
Monica Jenssen

Telefon: 47 70 02 64

Stein Ivar Woll Telefon: 90860514

 

Finn fram til Ressursteamet?

Ressursteamet, Teknologiveien 2A, (gamle Nordkraftbygget) 8517 Narvik.

Kontaktskjema Ressursteamet, enhet Barn, unge og familie (PDF, 42 kB) (PDF, 171 kB)
Last ned brosjyre Trenger du hjelp til å få et bedre samarbeid med barnet ditt? (PDF, 969 kB)

 

Hege Hunstad
Fagleder
E-post
Mobil 476 57 893