Ressursteamet for barn, unge og familie

Tjenesten er gratis og tilbys barn, unge og familier i alderen 0 til 18 år som er bosatt i Narvik og Evenes kommune.

Kontaktskjema til ressursteamet: Ressursteamet, enhet Barn, unge og familie (PDF, 42 kB) (PDF, 84 kB)

 • Fastlege og BUP kan sende elektronisk henvisning via tildelingskontoret.

Noen av våre tilbud:

TIBIR - tidlig innsats for barn i risiko
COS P (Cirkel of security - parenting/Sirkel av sikkerhet - foreldre)

I dette kurset snakker vi om

 • Trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen hjelper oss til å se hvilke behov barna har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.
 • "Være sammen" i trygghetssirkelen. Barn lærer og utvikler seg i samspill med foreldre. Samspillet er grunnleggende for hvordan barn utvikler trygg tilknytning følelsesmessig.
 • Veien til trygghet. Din tilgjengelighet som forelder påvirker ditt barns måte å formidle følelser og behov.
 • Vanskelige situasjoner. Vi vil gi dere foreldre noen redskaper til samspill mellom dere og barna når situasjonen kommer ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å være tydelig og samtidig være en god forelder.
 • Foreldrenes egne erfaringer. Noen ganger har vi voksne erfaringer fra egen fortid som gjør at reaksjoner i nåtid kan bli "større" enn nødvendig. Vi vil gi dere noen redskaper til hvordan dere kan håndtere dette.
   
Familierådslag

Koordinator for familierådslag som tiltak fra barneverntjenesten.

Tilsynstjenesten

Tilsynstjenesten innebærer tilsynsperson for barn i fosterhjem.

Kontakt Ressursteamet

 • Lise Aanes Andersen -  Tibir-koordinator/PMTO-terapeut, telefonnummer: 994 78 944
 • Monica Jenssen - Miljøterapeut/foreldrerådgiver, telefonnummer: 477 00 264
 • Christina Jakobsson af Ekenstam - Miljøterapeut/foreldrerådgiver, telefonnummer: 90293283
 • Ann-Tove Dalhaug - Tilsynstjenesten for fosterhjem, telefonnummer: 911 49 073

Finn fram til Ressursteamet?

Ressursteamet, Teknologiveien 2A, (gamle Nordkraftbygget) 8517 Narvik.