Høring - ungdomsskolestruktur i Narvik kommune

Narvik kommune inviterer herved alle interessenter til å komme med høringsuttalelser om framtidig ungdomsskolestruktur for Narvik kommune. Kommunen ønsker alle innspill velkommen, slik at bystyret får et best mulig beslutningsgrunnlag. Høringen er i tråd med bystyrets vedtak 051/16 om å utrede fire alternativer for ny ungdomsskolestruktur.

Høringsfrist er 10. mai 2017

Bakgrunn

Bystyret i Narvik har vedtatt at det skal bygges ny ungdomsskole på samme området som dagens Parken ungdomsskole og at elevene som i dag sokner til Parken og Framnes ungdomsskole skal gå på den nye ungdomsskolen. Det er ikke avklart om andre ungdomsskoleelever også skal gå på denne skolen. Dette spørsmålet er utgangspunktet for høringsdokumentet.

Fire alternativer for ungdomsskolestruktur utredes økonomisk og pedagogisk. Ny ungdomsskole bestående av ungdomsskoleelever som i dag sokner til;

  • Framnes og Parken ungdomsskole 
  • Framnes og Parken ungdomsskole, samt Ankenes skole
  • Framnes og Parken ungdomsskole, samt Bjerkvik skole
  • Framnes og Parken ungdomsskole, samt Bjerkvik og Ankenes skole

Høringsfrist er 10. mai 2017

Høringssvar sendes postmottak@narvik.kommune.no eller postboks 64, 8501 NARVIK.

Spørsmål angående utredningen kan rettes til skolefaglig rådgiver Mick Morgan på e-post michael.morgan@narvik.kommune.no
 

Vedlegg:               

Last ned:

Last ned: