Vi har fått 2 nye kommunale fastleger i Narvik - Marte og Pardeep

Marte Torgersen (31) og Pardeep Kaur (30) starter begge som fastleger på Torvet legesenter.

Marte Torgersen kommer fra Ballangen legekontor, mens Pardeep kommer fra en jobb på UNN Narvik. De er begge unge leger, som holder på med videreutdanning for å bli fastlege-spesialister.

- Jeg har tidligere jobbet på Torvet legesenter, og det er et veldig fint miljø her. Samboeren min er fra Narvik, og vi blir boende her, sier Pardeep, som gleder seg til å bli fastlege.

Samtidig blir fastlege Andreas Holunds pasientliste delt. Delingen gjøres av Helfo, Helsedirektoratet, og skjer på tilfeldig måte.

- Alle fastlegene våre skal ha overkommelige lister, og muligheten til å ha et godt liv ved siden av jobben som fastlege, forklarer Benjamin Lischner.

Nettopp det var viktig for både Marte og Pardeep når de nå velger å bli fastleger.

- Samtidig som du velger legespesialitet så er du i en fase av livet hvor du etablerer deg. Det er tryggere med fast stilling, og vi får mulighet til å være hjemme på ettermiddagen. Samtidig får vi veiledning og et system i ryggen for å ta spesialisering som fastleger. Narvik gjør noe rett for å rekruttere flere fastleger nå, sier Marte Torgersen.

- Vi holder på med rekruttering til Ballangen legekontor, og vi har noen i sikte. Det kommer til å være god dekning med fastleger i hele kommunen. Det er veldig gledelig at vi har lyktes så langt med rekrutteringen, sier Susanne Rogander, enhetsleder legetjenester i Narvik kommune.

Fastlegesituasjonen i Norge er fortsatt utfordrende, da også i Narvik. En felles arbeidsgruppe med fastleger og kommunalt ansatte har laget en ny legeplan for Narvik, og det jobbes nå etter en 3-årig plan for å rekruttere flere fastleger til kommunen vår. 

Narvik kommune jobber nå intensivt og målrettet med rekruttering av fastleger til Narvik og til fastlegehjemlene i kommunen vår. Blant annet har lege Benjamin Lischner blitt ansatt i en stilling som medisinskfaglig rådgiver.

- Vi har også kontakt med personer som fortsatt er på legestudiet, for å vekke interessen for allmennmedisin og Narvik så tidlig som mulig. Vi forsøker rekruttere til Narvik fra andre steder og kommuner, sier Benjamin Lischner, lege og medisinskfaglig rådgiver.

For å oppsummere legeplanen med få ord:
Intensiv rekruttering, og vi lytter til hva legene selv ønsker for å bli værende i Narvik. Systematisert og profesjonalisert veiledning for at legene kan bli spesialister.

Og ikke minst - vi legger til rette for at også fastleger skal kunne ha familie og en normal arbeidshverdag. 

I praksis betyr det en blanding av kommunalt ansatte fastleger, og fastleger som driver legekontorer som næringsdrivende.

Mer informasjon:

Oversikt over legekontorer i Narvik

Narvik legesenter er kommunalt - nå har vi ansatt flere nye fastleger