Narvik legesenter er kommunalt - og nå har vi ansatt flere nye fastleger

I løpet av mai og juni starter to nye fastleger på Narvik Legesenter.

Thomas Andre Utnes, (27) og Ingunn Kumle Ambroise (35). Ingunn er fra Tromsø og Thomas er fra Narvik.

- De er begge nå fast ansatt hos oss, og det er veldig gledelig, sier Susanne Rogander, fungerende enhetsleder legetjenester i Narvik kommune.

- Jeg har alltid hatt lyst til allmennmedisin, men så har jeg lest om fastlege-krisen, så jeg har sett bort fra det. Men så har jeg sett og hørt Narvik kommune gjør mange av de rette tiltakene, og da tenkte jeg at dette kan fungere for meg, sier Ingunn Kumle Ambroise.

I starten av februar overtok Narvik kommune legesenteret Narvik Legesenter, som nå er blitt et kommunalt legesenter. Flere av legene ved legesenteret går nemlig av med pensjon i nær fremtid.

Fastlegesituasjonen i hele Norge er for tiden utfordrende, noe som også gjør seg gjeldende i Narvik. En arbeidsgruppe bestående av både fastleger og kommunalt ansatte utarbeidet sent i fjor en ny legeplan for Narvik, som ble vedtatt i desember 2021.

Legeplan 2022-2025

Samtidig har Narvik kommune jobbet intensivt og målrettet med rekruttering av nettopp fastleger til Narvik og fastlegehjemlene i kommunen vår. Blant annet har lege Benjamin Lischner startet i en stilling som medisinskfaglig rådgiver, og bidratt i arbeidet med rekruttering.

Susanne Rogander, fungerende enhetsleder legetjenester:
- Nettopp Narvik Legesenter var utløsende for at vi måtte tenke annerledes om rekruttering av leger til Narvik. Narvik kommune skal sørge for at innbyggerne til enhver tid har et tilbud om fastlege, og det klarer vi. 
- Vi jobber fortsatt med å rekruttere flere leger, men det er veldig gledelig å ansette 2 nyutdannede leger, som begge nå bosetter seg i Narvik.

Benjamin Lischner, lege og medisinskfaglig rådgiver:
- Hva vi gjør når vi rekrutterer er veldig enkelt. Vi har hørt på hva legene ønsker for å bli værende i Narvik, og da er det spesielt 2 ting som er viktig. Vi tilbyr systematisert og profesjonalisert veiledning for at de skal kunne bli spesialister, og vi legger til rette for at også fastleger skal kunne ha familie og en normal arbeidshverdag.

Mens arbeidet for å rekruttere flere fastleger fortsetter må det benyttes vikarleger for å dekke opp de som ikke har fastlege akkurat nå.