Oversikt over legekontorer

Ved behov for lege etter legesentrenes åpningstider kontakt legevakten på 116 117.

For kontakt med din fastlege, benytt i første omgang Helsenorge.no.

Foreløpig kan de fleste kommunale legesentre kontaktes via Helsenorge.no. Hvis din fastlege ikke har rukket ta i bruk alle funksjonene på Helsenorge.no kan du også ta kontakt med legekontoret på telefon, eller ved fysisk oppmøte.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har fastlege?

Hvis du ikke har fastlege tildeles time for øyeblikkelig hjelp via en ordning med daglegevakt, basert på ditt etternavn. Du skal ikke ta kontakt med legekontoret du står på venteliste hos, men kontakte legevakten:

116 117 - legevakt

Vær oppmerksom på at mye kan løses digitalt, via Helsenorge.no. Det er også på Helsenorge.no du søker om fastlege eller bytter fastlege:

Helsenorge.no

Husk at du kan også kontakte fastlegen du står registrert hos, selv om det måtte være et annet sted enn Narvik. Hvis du trenger legehjelp som krever oppmøte hos lege vil legevakten forsøke å hjelpe deg og finne en løsning.

Kommunale legesenter: 

Narvik Legesenter

Frydenlundgata 15, 8517 Narvik
Telefon: 76 96 92 20
Telefontid: 08:30-10:30 og 13:00-14:00
Øyeblikkelig hjelp: 902 70 958
Laboratorietid: 08:30-11:00 og 12:00-13:00

Ankenes Legesenter

Ankenesveien 179, 8520 Ankenesstrand
Telefon: 76 96 96 70
Telefontid: 08:30-10:30 og 13:00-14:00
Laboratorietid: 08:30-12:00 og 12:30-14:00

Ballangen legekontor

Kirkeveien 2, 8540 Ballangen
Telefon: 76 92 92 00
Telefontid: Mandag til fredag kl. 08:30 - 11:30
Åpningstider i luka: Mandag - onsdag og fredag kl. 08:00 - 15:30, og torsdager kl. 08:00-11:30.
Øyeblikkelig hjelp: 769 29 210

Kjøpsvik legekontor

Prestegårdsveien 1, 8590 Kjøpsvik 
Telefon: 907 05 577. Faks: 75 21 15 74
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 12:30-14:30. Fredag kl. 09:00-11:00
Åpningstid alle hverdager kl. 08:00-15:00
Blodprøvetaking: Mandag-torsdag fra kl. 08:30-11:00

Private legesenter: 

Alleen legesenter
Kirkegata 36, 8516 Narvik
Telefon: 76 96 93 00

Torvet Legesenter
Dronningensgate 45, 8514 Narvik
Telefon: 76 95 01 00

Villaveien Legesenter
Villaveien 27, 8516 Narvik
Telefon: 769 45 897

Bjerkvik Legesenter
Trollvikveien 32, 8530 Bjerkvik
Telefon: 91 69 50 97