Oversikt over legekontorer

Ved behov for lege etter legesentrenes åpningstider kontakt legevakten på 116 117.

For kontakt med din fastlege, benytt i første omgang Helsenorge.no

Helsenorge.no

Foreløpig kan de fleste kommunale legesentre kontaktes via Helsenorge.no. Hvis din fastlege ikke har rukket ta i bruk alle funksjonene på Helsenorge.no kan du også ta kontakt med legekontoret på telefon, eller ved fysisk oppmøte (se kontaktinfo under).

Kommunale legesenter: 

Narvik Legesenter

Narvik legesenter flytter mandag 27. juni ned til havna i Narvik, på grunn av ombygging av lokalene. Frem til 28. august vil Narvik Legesenter ha kontorer på Fagernesveien 3 (over Verktøy og maskin), tredje etasje. 

Frydenlundgata 15, 8517 Narvik
Telefon: 76 96 92 20
Øyeblikkelig hjelp: 769 69 222
Telefontid: 08:30-11:00 og 12:30-14:30
Laboratorietid: 08:30-11:00 og 12:00-13:00

Ankenes Legesenter

Telefon: 76 96 96 70

Telefontid: 08.30-10.30 og 13.00-14.00
Laboratorietid: 08.30-12.00 og 12.30-14.00
Ankenesveien 179,
8520 Ankenesstrand
Hjemmeside: Ankenes legesenter

Ballangen legekontor

Kirkeveien 2
8540 Ballangen
Telefon: 769 29 200
Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.30 - 11.30
Åpningstider i luka Mandag - onsdag og fredag kl. 08.00 - 15.30, og torsdager kl. 08.00-11.30.
Ø-hjelpstelefon: 769 29 210

Kjøpsvik legekontor

Prestegårdsveien 1,
8590 Kjøpsvik 


Telefon: 907 05 577. Faks: 75 21 15 74
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 12.30 - 14.30. Fredag kl. 09.00 - 11.00
Åpningstid alle hverdager kl. 08.00 -15.00
Blodprøvetaking: Mandag - torsdag fra kl. 08.30 - 11.00

 

Private legesenter: 

Alleen legesenter
Kirkegata 36, 8516 Narvik
Telefon: 76 96 93 00

Torvet Legesenter
Dronningensgate 45, 8514 Narvik
Telefon: 76 95 01 00

Villaveien Legesenter
Villaveien 27, 8516 Narvik
Telefon: 769 45 897

Bjerkvik Legesenter
Trollvikveien 32, 8530 Bjerkvik
Telefon: 91 69 50 97