Bekreftet tilfelle av covid-19 - 29. oktober

 Ytterligere en person er bekreftet smittet med covid-19 i Narvik.

Personen er i isolasjon og alle nærkontakter i Narvik kommune er i karantene. Under arbeidet med smittesporing er de kommunale helsemyndighetene i en annen kommune orientert, og har startet smittesporing i sin kommune.

Dette tilfellet av smitte er innenlandssmitte.

Arbeidet med smitteoppsporing ble startet så snart positivt prøvesvar forelå.

- De forrige tilfellene av smitte i Narvik har vært i forbindelse med innreise fra utlandet. Men smitte sprer seg, og vi er utsatt i Narvik også.
- Fortsatt har det vært få tilfeller av smitte i Narvik, men vi må alle være forberedt på tilfeller av covid-19.
- Den viktigste jobben for å bryte smittekjeden er smittevernreglene. God håndhygiene, hold avstand - og vær hjemme når du er syk, sier smittevernlege Per Thomas Hultstedt.

Forrige tilfelle av bekreftet smitte i Narvik var 26. oktober.

Bekreftet tilfelle 26. oktober

All informasjon om korona-situasjonen fra Narvik kommune finner du her:

Alt om korona

Kontaktpersoner:

  • Per Thomas Hultstedt - smittevernlege - 469 239 51
  • Iris Bartholsen - beredskapsansvarlig - 901 616 35