Informasjon om koronaviruset

For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider:

Har du generelle spørsmål om korona/covid-19, som ikke dreier seg om du eller noen du står nær bør testes, ber vi deg besøke Folkehelseinstituttets nettsider eller å ringe den nasjonale infotelefonen på 815 55 015.

Narvik kommunes koronakontor kan kontaktes på e-post: koronakontor@narvik.kommune.no 

Spørsmål ang vaksinering kan sendes vaksine@narvik.kommune.no eller pr telefon på 769 13 410

Delvis uavklart smittesituasjon - disse bes om å teste seg

Mandag 1. mars ble en person som har vært gjest i Narvik i forrige uke bekreftet smittet av korona. Det er en person som har vært på reise i Narvik fra et område med høyt smittepress. Personen tok en koronatest på søndag, og fikk svar i dag mandag.

Med tanke på smittesituasjonen i resten av Nord-Norge og Norge velger Narvik kommune å være føre var.

Vi ønsker raskest mulig å avdekke om smitten har spredd seg i samfunnet.

Les mer og se oversikt over steder og tidspunkter her:

Delvis uavklart smittesituasjon

Midlertidig forskrift og vedtak om forebygging av koronasmitte 2. mars 2021

Hele den midlertidige forskriften kan leses her:

Midlertidig forskrift

Hele vedtaket om forebygging, og rettslig grunnlag og begrunnelse, kan leses her:

Vedtak om forebygging

På Helsenorge.no finner du oppdatert informasjon til innbyggere:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet har oppdaterte tall, nyheter og mer:
Se også siste oppdateringer i koronaveileder Koronaveileder

FHIs temaside

Regjeringen publiserer oppdatering av tiltakene og nyheter om koronasituasjonen:

Regjeringen.no 
 

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere!

Informasjon på engelsk og andre språk:

www.entrynorway.no

Informasjon på norsk:

https://www.regjeringen.no/.../egenerklaringss.../id2791503/

 

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har egne sider med informasjon for helsepersonell:

FHI for helsepersonell

Helsedirektoratet for helsepersonell

Fastsatt av Kommunelegen i Narvik kommune 2. mars 2021, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a.

For å forebygge spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen i Narvik tirsdag 2. mars 2021 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a:

I uke 8 får Narvik kommune 200 doser med AstraZeneca-vaksinen, og Folkehelseinstituttet har bestemt at vaksinedosene skal brukes til helsepersonell.

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Nye endringer gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23.februar 2021.

Er du 85 år eller eldre og bosatt nord for Ballangen får du i løpet av noen få dager en hyggelig telefon med tilbud om koronavaksine.

Mulighet for betalingsutsettelse for bevillingsgebyrer og tilsynsavgift for tobakkssalg for serverings- og utelivsbransjen, samt dagligvarehandelen.

 Narvik kommune lanserer en podkast for å informere om hva kommunen gjør for å gi innbyggerne best mulige tjenester. Podkasten er et supplement til detaljert informasjon som finnes på kommunens hjemmesider.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) lanserer sammen med Habilitering for barn og unge ved UNN i dag et nytt tilbud til barn og unge (og foreldre) som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen.

 Slik er Narvik kommune forberedt på et eventuelt tilfelle av Koronavirus.