Informasjon om koronaviruset

For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider:

Har du spørsmål om koronavirus kan du ta kontakt på Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Narvik kommunes koronakontor kan kontaktes på e-post: koronakontor@narvik.kommune.no 

På Helsenorge.no finner du oppdatert informasjon til innbyggere:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet har oppdaterte tall, nyheter og mer:
Se også siste oppdateringer i koronaveileder Koronaveileder

FHIs temaside

Regjeringen publiserer oppdatering av tiltakene og nyheter om koronasituasjonen:

Regjeringen.no 

Narvik kommune har utarbeidet et informasjonsskriv til tilreisende og turister som ankommer Narvik.
Det kan selvfølgelig lastes ned og skrives ut av offentlige aktører, private og firmaer som jobber med tilreisende og turister. Her finner du informasjonsskrivet (PDF, 514 kB).

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har egne sider med informasjon for helsepersonell:

FHI for helsepersonell

Helsedirektoratet for helsepersonell

 

Testing for covid-19

Her finner du informasjon om hvem som bør teste seg for covid-19 - og hvordan du går frem for avtale testing:

Testing for covid -19 i Narvik

 

Restriksjoner og smittevern i Narvik kirkelige fellesråds lokaler

På hjmmesidene til Narvik kirkelige fellesråd finner du informasjon om restriksjoner og smittevern i forbindelse med gravferd og antallsbegrensning i kirkebygg. Sidene oppdateres etterhvert som det blir gjort nye vurderinger:

Narvik kirkelige fellesråd

 

Koronavirus og covid-19 på fly, skip, tog og buss

Folkehelseinstituttet får varsler om personer med påvist covid-19 som har reist med offentlig kommunikasjon. Folkehelseinstituttet vil fremover offentliggjøre informasjon om tid og sted for avganger der personer som er smittet med covid-19 har vært om bord. Informasjonen begrenses til reiser mellom ulike kommuner eller land. Som utgangspunkt inkluderer listene alle reiser som kan ikke handteres lokalt.

Basert på erfaring fra Norge og andre land, anses smitterisikoen som lav for andre passasjerer.

  • Alle som kommer til Norge fra "røde" land/områder må i innreisekarantene i 10 dager. 
  • På reiser med plassreservasjon blir passasjerer som har sittet i nærheten av en person med bekreftet smitte kontaktet direkte av lokale helsemyndigheter. Disse passasjerene blir informert om videre oppfølging i forbindelse med smittesporing
  • Alle andre som har vært om bord på de spesifikke reisene oppfordres til å være oppmerksomme på egen helse og ta kontakt med helsetjenesten dersom de får symptomer på luftveisinfeksjon. Så lenge man ikke har symptomer, er ikke karantene nødvendig. 

Listene publiseres på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

FHIs oversikt over smitte

7. august - bremser videre gjenåpning

Regjeringen bremser den planlagte gjenåpningen av Norge, og strammer inn igjen.

Det betyr blant annet følgende:

  • Fra lørdag 8. august innføres nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter midnatt.
  • Det vil ikke åpnes for flere deltakere på arrangementer (maks 20 personer i private sammenkomster - og 200 på offentlig sted)
  • Ny vurdering av gjenåpning og smittesituasjon i september
  • Norske borgere anbefales å unngå unødvendige reiser til utlandet - også grønne land

I tillegg anbefales alle som kommer tilbake til Norge fra røde land å bruke munnbind til de er hjemme i karantene!

Les mer på regjeringens sider:

Bremser videre gjenåpning

Helsedirektoratets veileder

 

Slik gjennomfører du arrangementer

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Det er opp til arrangøren å sikre at arrangementet er forsvarlig! 

Folkehelseinstituttet har en egen side for med råd og anbefalinger for gjennomføringen av arrangementer:

FHI - råd og anbefalinger for arrangementer

Private sammenkomster kan gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer.
Les mer og se oppdaterte råd her: Helsenorge.no - feiringer og sammenkomster

Helsedirektoratet - gruppestørrelser

Noen stikkord som går igjen er:

  • Avstand
  • Risikovurdering
  • Hvem er tilstede, og kontaktinfo for eventuell smittesporing

Hva menes med arrangement?

Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.

Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.

Andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Spørsmål og svar om arrangementer:

Arrangementer og virksomheter som skal holde stengt

Vær obs på at det er innført krav om bordservering av alkohol på arrangementer, tilsvarende kravet som allerede gjelder for servering på restaurant, kafe, bar og pub, og utested, diskotek, nattklubb og lignende.

 

Besøk på sykehjem/bofellesskap

Det er åpnet for besøk på sykehjem og bofellesskap i Narvik kommune.

Smitte-situasjonen i Narvik er slik at vi kan gradvis åpne opp for besøk igjen. Hvordan det foregår vil være ulikt på de forskjellige sykehjemmene i kommunen.

Slik gjør du som pårørende det:
Ta kontakt med hver enkelt avdeling eller institusjon direkte, både for å avtale besøk og få mer informasjon.

Det er et absolutt krav at besøkende er helt frisk, og innretter seg etter lokale smittevernrutiner, og rutiner for besøk.

For nærmere detaljer om hvordan besøkene gjennomføres ta kontakt med ditt sykehjem.

Endring retningslinjer fra 31. juli 2020

Fra og med fredag 31. juli må alle besøkende ha vært hjemme i Norge 10 dager før de kan komme på besøk. Merk at dette gjelder uavhengig av om et land er registrert som grønt eller rødt på Folkehelseinstituttets oversikt.

Denne ordningen speiler de samme retningslinjene som gjelder for helsepersonell ansatt i Narvik kommune. Alle som jobber med pasientnært arbeid i Narvik kommune - og har vært utenfor Norge - må ha vært hjemme i Norge i 10 dager før de kan dra på jobb. 

Dette gjelder for både fast ansatte og vikarer som de nærmeste ukene som skal starte opp på jobb igjen etter ferie.

Dette er en nyanse strengere enn nasjonale retningslinjer tilsier, og et bevisst valg Narvik kommune tar. Det er også i tråd med retningslinjer for blant andre helseforetak som Universitetssykehuset Nord-Norge.

Dette gir forutsigbarhet og sikkerhet både for pasienter, pårørende og ansatte.

Verktøy for bedrifter, organisasjoner, idrettslag og foreninger

Er du i tvil om du kan ha åpent?

Nasjonale myndigheter har utarbeidet flere verktøy for bedrifter og organisasjoner, både for å utarbeide smittevernveiledere og for å gjøre risikovurderinger.

Du finner mer informasjon her:

Veiledere

Jobb og næringsliv

 

 

 

Krisepakker - oversikt tilskuddsordninger

Hva kompenseres? Hvor skal jeg søke? Hvem kan søke? Hva er fristen? I forbindelse med korona-situasjonen har vi laget en oversikt for deg!

Du finner hele oversikten på Futurum.no - Narvik kommunes næringsselskap.

 Les mer om jobb, næringsliv og krisepakker på temasiden:

Jobb og næringsliv

Kompensasjonsordning.no er åpnet

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpnet. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

Ulike hjelpetilbud

Trenger du hjelp?

Her har vi samlet en oversikt over ulike hjelpetilbud du kan ta kontakt med, enten på vegne av deg selv eller andre.

Hjelpetilbud

 

 Narvik kommune lanserer en podkast for å informere om hva kommunen gjør for å gi innbyggerne best mulige tjenester. Podkasten er et supplement til detaljert informasjon som finnes på kommunens hjemmesider.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) lanserer sammen med Habilitering for barn og unge ved UNN i dag et nytt tilbud til barn og unge (og foreldre) som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen.

 Slik er Narvik kommune forberedt på et eventuelt tilfelle av Koronavirus.

Råd fra kommuneoverlegen i Narvik kommune om koronaviruset.

Din egen fastlege er første kontaktpunkt - på telefon.