Informasjon om koronaviruset

For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider:

Har du spørsmål om koronavirus kan du ta kontakt på Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Narvik kommunes koronakontor kan kontaktes på e-post: koronakontor@narvik.kommune.no 

På Helsenorge.no finner du oppdatert informasjon til innbyggere:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet har oppdaterte tall, nyheter og mer:
Se også siste oppdateringer i koronaveileder Koronaveileder

FHIs temaside

Regjeringen publiserer oppdatering av tiltakene og nyheter om koronasituasjonen:

Regjeringen.no 
 

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere!

Informasjon på engelsk og andre språk:

www.entrynorway.no

Informasjon på norsk:

https://www.regjeringen.no/.../egenerklaringss.../id2791503/

Narvik kommune har utarbeidet et informasjonsskriv til tilreisende og turister som ankommer Narvik.
Det kan selvfølgelig lastes ned og skrives ut av offentlige aktører, private og firmaer som jobber med tilreisende og turister. Her finner du informasjonsskrivet (PDF, 514 kB).

Både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har egne sider med informasjon for helsepersonell:

FHI for helsepersonell

Helsedirektoratet for helsepersonell

Mulighet for betalingsutsettelse for bevillingsgebyrer og tilsynsavgift for tobakkssalg for serverings- og utelivsbransjen, samt dagligvarehandelen.

 Narvik kommune lanserer en podkast for å informere om hva kommunen gjør for å gi innbyggerne best mulige tjenester. Podkasten er et supplement til detaljert informasjon som finnes på kommunens hjemmesider.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) lanserer sammen med Habilitering for barn og unge ved UNN i dag et nytt tilbud til barn og unge (og foreldre) som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen.

 Slik er Narvik kommune forberedt på et eventuelt tilfelle av Koronavirus.

Råd fra kommuneoverlegen i Narvik kommune om koronaviruset.

Din egen fastlege er første kontaktpunkt - på telefon.