Informasjon om koronaviruset

På Helsenorge.no finner du til enhver tid oppdatert informasjon om korona-situasjonen:

Helsenorge.no

Folkehelseinstituttet har også en temaside med oppdaterte tall, informasjon og råd:

FHIs temaside

Har du spørsmål om koronavirus kan du ta kontakt på Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Narvik kommunes koronakontor kan kontaktes på e-post: koronakontor@narvik.kommune.no 

Slik gjennomfører du arrangementer

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Det er opp til arrangøren å sikre at arrangementet er forsvarlig! 

Folkehelseinstituttet har en egen side for med råd og anbefalinger for gjennomføringen av arrangementer:

FHI - råd og anbefalinger for arrangementer

Noen stikkord som går igjen er:

  • Avstand
  • Risikovurdering
  • Hvem er tilstede, og kontaktinfo for eventuell smittesporing

Hva menes med arrangement?

Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.

Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.

Andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Slik feirer vi 17. mai!

De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets feiring av 17. mai.

Men nasjonaldagen skal selvsagt feires!

17. mai 2020 - program

 

Besøk på sykehjem/bofellesskap

Siden tidlig i mars har det ikke vært mulighet for ordinære besøk på sykehjem og i bofellesskap i Narvik kommune.

Nå er smitte-situasjonen slik at vi kan gradvis åpne opp for besøk igjen. Vi har fått noen foreløpige anbefalinger fra Helsedirektoratet for hvordan dette kan foregå, og allerede nå åpnes det for en begrenset besøksmulighet.

Hvordan det foregår vil være ulikt på de forskjellige sykehjemmene i kommunen.

Slik gjør du som pårørende det:
Ta kontakt med hver enkelt avdeling eller institusjon direkte, både for å avtale besøk og få mer informasjon.

Det er et absolutt krav at besøkende er helt frisk, og innretter seg etter lokale smittevernrutiner, og rutiner for besøk.

Inntil videre vil noen sykehjem kun tilby besøk ute, mens andre har mulighet for å legge til rette for besøk på et egnet besøksrom.

Verktøy for bedrifter og organisasjoner

Er du i tvil om du kan ha åpent?

Nasjonale myndigheter har utarbeidet flere verktøy for bedrifter og organisasjoner, både for å utarbeide smittevernveiledere og for å gjøre risikovurderinger.

Du finner mer informasjon her:

Veiledere

Jobb og næringsliv

Last ned app for å begrense spredningen av COVID-19

Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak.

Regjeringens langsiktige strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak

Regjeringen har utarbeidet langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19 pandemien og justering av tiltak.

Vedtatt av regjeringen 7. mai 2020.

Strategien og planen for håndtering av covid-19 pandemien finner du her:Strategi og plan for pandemien

Testkriterier oppdatert

I slutten av april ble testkriteriene for covid-19 oppdatert, og inkluderer nå også innbyggere med mistanke om covid-19, vurdert av helsevesenet.

Det vil ta noe tid før det blir testing i større skala i Narvik kommune. Det handler både om å forberede det det praktiske, men primært om at det må være et behov for testing av et større antall personer. Det vil si mer smitte i befolkningen.

Til nå har flere hundre tester blitt gjennomført i Narvik. Pr. 1. mai har det vær seks bekreftede tilfeller av covid-19 i Narvik kommune.

Les mer utfyllende om testkriterier under fanen generell informasjon:

Generell informasjon

Les mer om testkriteriene på Folkehelseinstituttets hjemmesider:

Testkriterier for COVID-19.

 

 

Krisepakker - oversikt tilskuddsordninger

Hva kompenseres? Hvor skal jeg søke? Hvem kan søke? Hva er fristen? I forbindelse med korona-situasjonen har vi laget en oversikt for deg!

Du finner hele oversikten på Futurum.no - Narvik kommunes næringsselskap.

 Les mer om jobb, næringsliv og krisepakker på temasiden:

Jobb og næringsliv

Kompensasjonsordning.no er åpnet

Søknadsportalen for kompensasjonsordningen er åpnet. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

Veiledere for bedrifter, idrett og andre

Flere veiledere har blitt utarbeidet for virksomheter, bedrifter og idretter.

Her kan du finne en samling av flere:

Veiledere

Ulike hjelpetilbud

Trenger du hjelp?

Her har vi samlet en oversikt over ulike hjelpetilbud du kan ta kontakt med, enten på vegne av deg selv eller andre.

Hjelpetilbud

Generell informasjon

Her finner du mer informasjon om korona-situasjonen:

Generell informasjon

30. april - kommuneoverlegens orientering om COVID-19

 

 

 Regjeringen melder at de viderefører alle sine tiltak til 13. april. Det sier Narvik kommune seg enig i.

 Narvik kommune lanserer en podkast for å informere om hva kommunen gjør for å gi innbyggerne best mulige tjenester. Podkasten er et supplement til detaljert informasjon som finnes på kommunens hjemmesider.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) lanserer sammen med Habilitering for barn og unge ved UNN i dag et nytt tilbud til barn og unge (og foreldre) som opplever den nye hverdagen usikker og skremmende grunnet koronasituasjonen.

  Er du sykepleier? Har du helsefaglig bakgrunn? Vi trenger deg!

 Vi vet ikke hva vi kan komme til å trenge hjelp til, eller om vi blir å trenge hjelp. Men nå er tiden for dugnad, og for å være der for hverandre.

 Narvik kommune, i samarbeid med Sivilforsvaret Narvik, informerer om innskjerpede karanteneregler i Narvik kommune. Det er fredsinnsatsgruppen til Sivilforsvaret i Narvik som den nærmeste tiden vil bemanne flere av kommunegrensene inn til Narvik.

Narvik kommune har besluttet at man ønsker å innføre grensekontroll på alle adkomstveier inn til kommunen. Dette for å begrense og helst stoppe spredning av smitte av Covid-19.

Med hjemmel i smittevernloven har kommuneoverlegen besluttet besøksforbud i sykehjem og bofellesskap med heldøgns pleie og omsorg, med øyeblikkelig virkning.