Bekreftet tilfelle av covid-19 - pressemelding 26. oktober

 En person er bekreftet smitte med covid-19 i Narvik.

Personen er i isolasjon og nærkontakter er i karantene. Dette tilfellet av smitte er i forbindelse med innreise til Norge. Personen som har testet positivt tok koronatest og gikk i karantene ved ankomst til Norge.
 

Arbeidet med smitteoppsporing ble startet så snart positivt prøvesvar forelå. Det innebærer at alle nærkontakter har blitt eller blir kontaktet.

  • Dette er det tredje tilfellet på kort tid med innreisesmitte. Det viser at forhåndsreglene med karantene og koronatest hjelper.
  • Fortsatt har det vært få tilfeller av smitte i Narvik, men vi må alle være forberedt på tilfeller av covid-19.
  • Den viktigste jobben for å bryte smittekjeden er smittevernreglene. God håndhygiene, hold avstand - og vær hjemme når du er syk, sier smittevernlege Per Thomas Hultstedt.

Kontaktpersoner:

  • Per Thomas Hultstedt - smittevernlege - 469 239 51
  • Iris Bartholsen - beredskapsansvarlig - 901 616 35