Reguleringsendring for Straumen hytteområde

Offentlig ettersyn - forslag til Reguleringsendring for Straumen hytteområde, PlanID 2008101.

Utsnitt av Straumen hytteområde, hentet fra plankart. - Klikk for stort bildeStraumen hytteområde

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 jf § 12-11, legges forslag til Reguleringsendring for Straumen hytteområde, ut til offentlig ettersyn og høring.

Høringsperiode er fra 28.juli 2023 - 08. september 2023.

Hensikten med planarbeidet er å få en plan som samsvarer med dagens situasjon i hytteområdet samt redusere og samle inngrepene for fritidsbebyggelse, parkering og naust på en bedre måte enn gjeldende reguleringsplan for området.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2008101 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 08. september 2023. 

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:

28. juli 2023 - reguleringsendring for Straumen hytteområde
Tittel Publisert Type
Plansak for offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Plansak for offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentlig ettersyn - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf
Planbeskrivelse - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Planbeskrivelse - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbeskrivelse - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf
Planbestemmelser - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Planbestemmelser - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planbestemmelser - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf
Plankart - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Plankart - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plankart - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf
Vedlegg 1 - Risiko- og sa°rbarhetsanalyse - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Vedlegg 1 - Risiko- og sa°rbarhetsanalyse - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 - Risiko- og sårbarhetsanalyse - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf
Vedlegg 2 - Innspilloversikt i forbindelse med planoppstart - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Vedlegg 2 - Innspilloversikt i forbindelse med planoppstart - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 - Innspilloversikt i forbindelse med planoppstart - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf
Vedlegg 3 - Innspill med kommentarer - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Vedlegg 3 - Innspill med kommentarer - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3 - Innspill med kommentarer - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf
Vedlegg 4 - Møtereferat forha°ndskonferanse - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Vedlegg 4 - Møtereferat forha°ndskonferanse - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 - Møtereferat forhåndskonferanse - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf
Vedlegg 5 - Gjeldende Bestemmelser_Vedtatt 27.03.2008 - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Vedlegg 5 - Gjeldende Bestemmelser_Vedtatt 27.03.2008 - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 - Gjeldende Bestemmelser_Vedtatt 27.03.2008 - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf
Vedlegg 6 - Gjeldende Plankart _Vedtatt 27.03.2008 - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de

Vedlegg 6 - Gjeldende Plankart _Vedtatt 27.03.2008 - Reguleringsendring for Straumen hytteomra°de.

25.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 6 - Gjeldende Plankart _Vedtatt 27.03.2008 - Reguleringsendring for Straumen hytteområde.pdf