Offentlig ettersyn - forslag til områderegulering med konsekvensvurdering for Medby næringspark, Bjerkvik, PlanID 2014007

 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til områderegulering med konsekvensvurdering for Medby næringspark ut til offentlig ettersyn og høring i 8 uker. 
Klikk for stort bildeHensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av en næringspark for større næringsaktører, primært innenfor transport, logistikk og lagervirksomhet. 

Høringsperiode er 12. juni - 7. august 2020.

Eventuelle merknader/synspunkter sendes til Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 7.august 2020.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus, servicetorget eller lastes ned her:

Sakens øvrige dokumenter kan ses på innsynsak 20/4088 og historisk innsynssak (før 2020) 09/3779.