Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Frydenlundgata 6 og 8, PlanID 2012011.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til detaljregulering for Frydenlundgata 6 og 8, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 03.desember 2021 - 21. januar 2022.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2012011 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 21. januar 2022.

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:
Vedtak - Offentlig ettersyn

 

Vedtak - Offentlig ettersyn (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 315 kB)

Plankart (PDF, 3 MB)

Illustrasjon Parkering (PDF, 95 kB)

Notat rystelser (PDF, 491 kB)

Rapport luftkvalitet (PDF, 4 MB)

Rapport støy (PDF, 2 MB)

Sol og Skyggevurdering (PDF, 10 MB)

Snitt (PDF, 188 kB)

Oppstartsvarsel (PDF, 2 MB)

Innspill 1 (PDF, 199 kB)

Innspill 2 (PDF, 737 kB)

Innspill 3 (PDF, 2 MB)

Forslagstillers kommentar (PDF, 319 kB)