Navnesak for Smååsan og andre navn i Narvik Kommune

Ut fra flere henvendelser til Kartverket fra lokalt hold, bl.a. via Kartverkets tjeneste «Rett i kartet», oppretter Kartverket navnesak for å få fastsatt skrivemåten til en del stedsnavn i Narvik kommune. Flere av disse navna har tidligere ikke vært i offentlig bruk, og skrivemåten må derfor avklares i navnesak etter lov om stadnamn. Noen av navna i saka har en skrivemåte som ikke er i samsvar med den nedarva lokale uttalen, og skrivemåten må derfor justeres.

Navna Smååsan, Råntinden, Sagelva, Efjordbotnen og Antonhølla har tidligere ikke vært i offentlig bruk. For stedsnavna Reinskjærgrunna/-grunnen, Hekkelstrand(a) er det alternative skrivemåter som må avklares. For navnet Storelva må plasseringa kontrolleres, og de samiske parallellnavna til Hekkelstrand(a) har tidligere ikke vært i offentlig bruk, og skrivemåten må avklares i denne navnesaka. Stedsnavna er ført inn på et navnesaksskjema, som er vedlagt dette brevet. På dette skjemaet er opplysninger om de enkelte stedsnavna ført opp, og i merknadskolonnen lengst til høgre på skjemaet, er det en del spørsmål som Kartverket ønsker å få svar på.

Lokale organisasjoner har, ifølge lov om stadnamn §6, rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til. Saken settes på høring til 12.11.2021. Merknader til navnesaken sendes innen fristen til Narvik Kommune, Areal- og samfunnsutvikling. Postboks 64, 8501 Narvik eller epost: post@narvik.kommune.no

Alle merknader vil bli samordnet og sendt til Stednavntjenesten for norske navn i Nord-Norge.

Oppstart av sak 2019-29 Smååsan og andre navn i Narvik kommune (PDF, 170 kB)

Kartutsnitt for løpenummer 1-13 (PDF, 874 kB)

Kartutsnitt for løpenummer 14-29 (PDF, 772 kB)

Navnesaksskjema sak 2019-29 Smååsan og andre navn i Narvik kommune (PDF, 724 kB)