Kunngjøring av planvedtak- Detaljregulering med konsekvensutredning for datasenter Bjerkvik

Klikk for stort bildeNarvik kommunestyre har i møte den 29.04.2021, saknr. 037/21  vedtatt Detaljregulering med konsekvensutredning for datasenter Bjerkvik – PlanID 2019002. Frist for å klage på vedtaket er 31.05.2021. 

Vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Narvik kommunestyre detaljregulering med konsekvensutredning for datasenter Bjerkvik, planID 2019002, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg og endringer etter merknadsbehandling.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 og kan påklages. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no innen 31.05.2021

Sakens dokumenter kan lastes ned her eller ses på Innsyn Sak 20/3644

 

1- Plankart (PDF, 4 MB)

2- planbestemmelser (PDF, 755 kB)

3- Planbeskrivelse  (PDF, 8 MB)

4- Sluttbehandling (PDF, 563 kB)