Høring/offentlig ettersyn - forslag til Detaljregulering for HGB Betong AS Nedre Øra, PlanID 2021007


 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11, legges forslag til Detaljregulering for HGB Betong AS Nedre Øra, ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperiode er fra 10. februar 2023 - 24. mars 2023. 

Hensikten med planarbeidet er regulere HGB Betongs næringsområde på Nedre Øra med tilhørende adkomstveg.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2021007 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 24. mars 2023. 

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned her:
Plankart - Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 5 MB)

Planbeskrivelse - Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 11 MB)

Planbestemmelser - Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 823 kB)

Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for HGB Betong AS Nedre Øra (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1- Situasjonsplan- Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 4 MB)

Vedlegg 2- Illustrasjoner- Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 4 MB)

Vedlegg 3- Utredning av områdesstabilitet- Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 29 MB)

Vedlegg 4- MTGU Nedre Øyra - Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan- Detaljregulering for HBG Betong AS Nedr (PDF, 6 MB)

Vedlegg 5- Datarapport - Grunnundersøkelser- Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 23 MB)

Vedlegg 6- Narvik Montessoriskole - støyutredningreguleringsplan- Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 5 MB)

Vedlegg 7- VAO-notat- Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 2 MB)

Vedlegg 8- Innspill samlet- Detaljregulering for HBG Betong AS Nedre Øra (PDF, 5 MB)