Alminnelig kunngjøring - Søknad om akvakultur i Narvik kommune i Nordland

Kunngjøring av søknad om biomasseendring.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig
innsyn:

Søknad akvakultur i Narvik kommune i Nordland
Søker: Ballangen Sjøfarm AS
Søknaden gjelder: Biomasseendring
Søkt størrelse: 3600 tonn MTB
Lokalitet: Kvernes
Koordinater:
Midtpunkt anlegg N 68º24,123` Ø 16º54,862`
Midtpunkt fôringsflåte N 68º24,083` Ø 16º54,533`
Kontaktadresse: postmottak@narvik.kommune.no

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn på rådhuset i Narvik og Narvik kommunes hjemmeside. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes Narvik kommune innen 4 uker fra denne kunngjøringen.

Dokumentene i søknaden er tilgjengelig her:

10. juli 2023 - søknad akvakultur - Ballangen sjøfarm
Tittel Publisert Type
Akvakultursøknad (L)(719287)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Akvakultursøknad (L)(719287).pdf
Ballangen Sjøfarm AS- Søknad om økning av biomasse ved lokaliteten Kvernes i Narvik kommune (L)(718952)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Ballangen Sjøfarm AS- Søknad om økning av biomasse ved lokaliteten Kvernes i Narvik kommune (L)(718952).pdf
Biosikkerhetsplan- Kvernes (28196) - 13.06.23 (L)(719278)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Biosikkerhetsplan- Kvernes (28196) - 13.06.23 (L)(719278).pdf
BSF beredskapsplan 2023 (L)(719280)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned BSF beredskapsplan 2023 (L)(719280).pdf
Forundersøkelse B-del Kvernes 09.2022 (L)(719316)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forundersøkelse B-del Kvernes 09.2022 (L)(719316).pdf
Forundersøkelse samlerapport Kvernes(1) (L)(718957)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forundersøkelse samlerapport Kvernes(1) (L)(718957).pdf
Innbetaling gebyr akvakultursøknad Kvernes (L)(719281)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innbetaling gebyr akvakultursøknad Kvernes (L)(719281).pdf
Kartvedlegg Kvernes (L)(718964)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartvedlegg Kvernes (L)(718964).pdf
Kvalitetsha°ndbok Ballangen Sjøfarm - Innholdsfortegnelse (L)(719283)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kvalitetshåndbok Ballangen Sjøfarm - Innholdsfortegnelse (L)(719283).pdf
Kvernes - følgebrev akvakultursøknad 2023 (L)(719284)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kvernes - følgebrev akvakultursøknad 2023 (L)(719284).pdf
Kvernes anlegg (L)(719285)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kvernes anlegg (L)(719285).pdf
Kvernes C FU 2022 (L)(718956)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kvernes C FU 2022 (L)(718956).pdf
Nye Kvernes strømrapport 2018 (L)(719277)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Nye Kvernes strømrapport 2018 (L)(719277).pdf
Risikovurdering fiskehelse laks - Matfisk (L)(719314)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risikovurdering fiskehelse laks - Matfisk (L)(719314).pdf
Risikovurdering fiskevelferd laks - Matfisk (L)(719315)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Risikovurdering fiskevelferd laks - Matfisk (L)(719315).pdf
Samtykkeerklæring Kvernes 2023 signert (L)(719286)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samtykkeerklæring Kvernes 2023 signert (L)(719286).pdf
Visuell kartlegging ved Kvernes i Narvik kommune basert pa° ROV-undersøkelser (L)(718959)

10.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Visuell kartlegging ved Kvernes i Narvik kommune basert på ROV-undersøkelser (L)(718959).pdf