Torsdag denne uken ble det gjennomført møte mellom administrasjonene til Nordland fylkeskommune og Narvik kommune vedrørende rassikring på FV7570 Beisfjordveien.

Statens vegvesen melder at det ikke har gått skred i natt

 

Ved akutte nødstilfeller i tiden veien er stengt, ring nødnummer som normalt. 

Statens vegvesen stenger Beisfjordveien kl 20:00 lørdag 26. februar.

De neste dagene er det meldt nedbør, mens det søndag meldes mildvær. I forbindelse med det meldte mildværet melder Statens vegvesen at de har kontinuerlig overvåking av rasfaren på Beisfjordveien.

Varsom er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Informasjon om selvhjelp og hjelpeinstanser i Narvik kommune.

I forbindelse med de to siste rasene på Beisfjordveien har mange hatt vanskelige opplevelser, og Narvik kommune inviterer derfor til et åpent møte med innbyggerne i Beisfjord. Møtet arrangeres på Beisfjord skole tirsdag den 15. februar kl. 18.00.

Vi har nå kommet godt i gang med arbeidet med å ta lærdom av hendelsene vi nettopp har hatt. Dette vil gjøre oss bedre forberedt på de neste rasene som vil gå over Beisfjordveien.