Beisfjordveien var stengt klokken 16.00 lørdag 27. januar. Etter ny vurdering ble veien åpnet fra lørdag 28. januar klokken 12.00.

19. oktober ble det holdt folkemøte om status på radarvarsling og fylkeskommunens arbeid på Beisfjordveien.

Onsdag 19. oktober inviterer Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Narvik kommune, til folkemøte i Beisfjord. 

Hålogaland Kraft Nett melder at de vil gjennomføre planlagt utkobling av Beisfjord. 

Dette har blitt gjort, og dette skjer videre.

Torsdag denne uken ble det gjennomført møte mellom administrasjonene til Nordland fylkeskommune og Narvik kommune vedrørende rassikring på FV7570 Beisfjordveien.

Statens vegvesen melder at det ikke har gått skred i natt

 

Ved akutte nødstilfeller i tiden veien er stengt, ring nødnummer som normalt. 

Statens vegvesen stenger Beisfjordveien kl 20:00 lørdag 26. februar.