Hålogaland Kraft Nett melder at de vil gjennomføre planlagt utkobling av Beisfjord. 

Dette har blitt gjort, og dette skjer videre.

Torsdag denne uken ble det gjennomført møte mellom administrasjonene til Nordland fylkeskommune og Narvik kommune vedrørende rassikring på FV7570 Beisfjordveien.

Statens vegvesen melder at det ikke har gått skred i natt

 

Ved akutte nødstilfeller i tiden veien er stengt, ring nødnummer som normalt. 

Statens vegvesen stenger Beisfjordveien kl 20:00 lørdag 26. februar.

De neste dagene er det meldt nedbør, mens det søndag meldes mildvær. I forbindelse med det meldte mildværet melder Statens vegvesen at de har kontinuerlig overvåking av rasfaren på Beisfjordveien.

Varsom er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt.

Informasjon om selvhjelp og hjelpeinstanser i Narvik kommune.