Presentasjoner fra folkemøte 19. oktober

19. oktober ble det holdt folkemøte om status på radarvarsling og fylkeskommunens arbeid på Beisfjordveien.

Agenda:
Narvik kommune v/beredskapsansvarlig Iris Bartholsen informerte om revidert beredskapsplan for Beisfjord, inkludert status Narvik havn og Hålogaland kraft
Seksjonsleder i Nordland fylkeskommune Lars Petter Kaski og ingeniørgeolog Sølve Utstøl Pettersen informerte om status rassikring
Varaordfører Per Kristian Arntzen ledet møtet

Vel 80 personer var tilstede

Momenter i møtet:
Slokkevann og islagte kummer er tatt opp med Ofoten brann og Narvik vann. Det er det private vannverket som har ansvar for å ivareta dette.
Private kan melde inn observasjoner til vegtrafikksentralen 175
Observasjoner om ras skal meldes til operasjonssentralen til Politiet på 02800

Vedlagt ligger presentasjonene fra møtet:

Folkemøte Beisfjord 19.10.22 (PDF, 191 kB)
Folkemøte Beisfjord 19.10.2022 NFK (PDF, 4 MB)