Åpent møte - oppvekstsenter Kjøpsvik

Narvik kommune inviterer alle interesserte i Kjøpsvik til åpent møte om oppvekstsenter i Kjøpsvik.

  • Tid: 8. februar 17.00
  • Sted: Stetindhallen

Narvik kommune skal bygge nytt oppvekstsenter på den eksisterende skoletomten i Kjøpsvik. Det nye oppvekstsenteret ble vedtatt finansiert i kommunestyrets budsjettmøte i desember 2022, som en del av økonomiplanen for 2023-2026.

På det åpne møtet vil det bli orientert om status på fremdrift i prosjektet, og veien videre. Det vil også bli vist tegninger og illustrasjoner som viser hvordan oppvekstsenteret vil se ut.

Tilstede på møtet:

  • Tommy Andre Eide, kommunalsjef Oppvekst
  • Morten Fredheim Hanssen, eiendomssjef i Narvik kommune
  • Tone Hågensen, driftsleder eiendom
  • Stian Nilsen, prosjektsjef
  • Ingrid  Lyngedal Rydholt, prosjektleder.
  • Anita Brønmo, rektor Kjøpsvik skole
  • Stian Aspheim, enhetsleder Pæsatun barnehage

Les mer om Kjøpsvik oppvekstsenter