Åpent møte Kjøpsvik

Narvik kommune inviterer alle interesserte i Kjøpsvik til åpent møte.

 • Tid: 8. februar 17.00
 • Sted: Stetindhallen

Tema for møtet:

 • Oppvekstsenter i Kjøpsvik
 • Bosetting av flyktninger
 • Informasjon fra Narvik boligstiftelse

Det blir enkel bevertning med kaffe og småkaker.

Tilstede på møtet:

 • Lars Skjønnås, rådmann
 • Tommy Andre Eide, kommunalsjef Oppvekst
 • Ole Tobias Olsen, kommunalsjef Helse og velferd
 • Morten Fredheim Hanssen, eiendomssjef i Narvik kommune
 • Kirstin M Leiros, direktør i NaBo, Narvik boligstiftelse
 • Tone Hågensen, driftsleder eiendom
 • Stian Nilsen, prosjektsjef
 • Ingrid  Lyngedal Rydholt, prosjektleder.
 • Anita Brønmo, rektor Kjøpsvik skole
 • Stian Aspheim, enhetsleder Pæsatun barnehage

Oppvekstsenter

Narvik kommune skal bygge nytt oppvekstsenter på den eksisterende skoletomten i Kjøpsvik. Det nye oppvekstsenteret ble vedtatt finansiert i kommunestyrets budsjettmøte i desember 2022, som en del av økonomiplanen for 2023-2026.

På det åpne møtet vil det bli orientert om status på fremdrift i prosjektet, og veien videre. Det vil også bli vist tegninger og illustrasjoner som viser hvordan oppvekstsenteret vil se ut.

Les mer om Kjøpsvik oppvekstsenter