Velkommen til Narvik bibliotek

Narvik bibliotek har tre avdelinger, hovedbiblioteket i Narvik og avdelinger i Ballangen og Kjøpsvik.

Sammenslåingen av våre bibliotekkataloger er planlagt gjennomført i løpet av 2020, men inntil videre bes publikum om å bruke lenkene til de avdelingsvise katalogene. Disse finner du via menyknappene over.

I forbindelse med sammenslåingen er hjemmesidene våre under utvikling