Kjøpsvik bibliotek

Bibliotekavdelingen i Kjøpsvik holder for tiden til i det gamle rådhuset i sentrum av Kjøpsvik, men vil i løpet av 2020 flytte inn i nye lokaler i gamle Narvik sparebank.

Oppdatering 23.03.2020:

Filialen stenges nå og pakkes ned i påvente av flytting til nye lokaler.

Lånere bes om å beholde materialet de har lånt hjemme.

Ingen purringer vil sendes ut i perioden frem til åpning av nytt bibliotek.

Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes på epost til biblioteket@narvik.kommune.no

Åpningstider:

Mandag og onsdag kl. 10:00 - 14:00

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder: Magny Lunn Johansen

Telefon: 41 41 72 89

Besøksadresse: Rådhuset, F.L. Smiths vei 1, 8590 Kjøpsvik

Postadresse: Narvik bibliotek avd. Kjøpsvik, Servicesenteret, Postboks 104, 8591 Kjøpsvik