Slik søker du selv

For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven § 20-4.

Direktoratet for byggkvalitet har utviklet flotte veiledere og informasjonsskriv vedrørende søknad om tiltak uten ansvarsrett, iht. plan og bygningsloven § 20-4 uten ansvarsrett. Dette er søknadspliktige tiltak hvor man selv kan søke om og utføre byggearbeidene.  

Åtte steg fra idé til ferdig søknad

 Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang med byggingen

Hvor stort kan du bygge?

Skal du bygge noe? Stort eller smått? Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Bruk denne veilederen for å være sikker på at du ikke bygger for stort.

Nabovarsling

Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere.

Skal du bygge om?

Veiviser for deg som skal endre et rom i boligen din
Vil du endre hva du bruker et rom i boligen din til? Finn ut om du må sende byggesøknad til kommunen, eller om du kan slippe å søke. Du får også vite hvilke byggeregler du må følge. Veiviseren gjelder for deg som ønsker å endre på ett enkelt rom uten å flytte vegger eller dører.

Enklere å ta i bruk bod, loft og kjeller til oppholdsrom
Fra 1. januar 2016 blir det enklere å gjøre om bod, loft og kjeller til oppholdsrom. Dette betyr at flere boder med små grep kan gjøres om til oppholdsrom. Forutsetningen er at rommene er inne i boligen og at boligen er fra før 1. juli 2011.

Ønsker du veiledning av saksbehandler hos areal- og samfunnsutvikling gjøres dette ved timebestilling. Når du kontakter oss ved hjelp av linken nedenfor vil din forespørsel bli arkivført og videreformidlet til saksbehandler.

Bestill time byggesak

Generelle henvendelser til areal- og samfunnsutvikling skal gjøres til servicetorget i 1. etasje i Narvik Rådhus.

Veiledning og eksempler

Eksempel på plan, snitt - og fasadetegninger 

Eksempel på situasjonsplan

På Direktoratet for byggkvalitet sin nettside under Byggesaksforskriften (SAK10) finner du veiledning som gjelder søknaden og kravene til dokumentasjon. Se også  Direktoratet for byggkvalitet  for mer informasjon om det meste angående byggesøknader.

I denne filmen ser du hva som må til for å sende inn en byggesøknad: 

 

Adresse

Besøksadresse 
Narvik rådhus (servicetorget)
Kongens gate 45,
8514 Narvik

Postadresse
Areal- og samfunnsutvikling,
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik

Telefon
76 91 35 00