Bygge uten byggesøknad

- kan du være din egen byggesaksbehandler?

Dette kan du bygge uten å sende inn søknad til kommunen

Fra 1. juli 2015 kan du gjennomføre en rekke tiltak (byggearbeider) uten å søke om byggetillatelse. I deler av Narvik er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Husk at du som tiltakshaver har ansvar for at tiltaket ikke strider mot

  • plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
  • kommuneplanens arealdel og andre arealplaner
  • gitte tillatelser og dispensasjoner
  • annet regelverk

Sjekk om du kan være din egen byggesaksbehandler eller om du må søke kommunen om byggetillatelse

Garasjer, boder og andre frittstående bygninger med areal som er mindre enn 50 m2
Se hvilke regler som gjelder i en trinnvis veileder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Tilbygg med areal som er mindre enn 15 m2

Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet

Hvilke andre arbeider du kan gjøre uten å søke om byggetillatelse?

Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Sender du søknad er det gebyrbelagt

Lurer du på om det du ønsker å bygge er lovlig i forhold til arealplanene på eiendommen, ta gjerne kontakt.

Du kan også selv sjekke reguleringsplanene her

Ønsker du veiledning av saksbehandler hos Areal og byggesak gjøres dette ved timebestilling

Adresse

Besøksadresse 
Narvik rådhus (servicetorget)
Kongens gate 45,
8514 Narvik

Postadresse
Areal og byggesak,
Narvik kommune,
postboks 64,
8501 Narvik

Telefon
76 91 20 00 (servicetorget)