Finn reguleringsplan i kartet

Via vår forenkla kartløsning kan du blant annet finne vedtatte reguleringsplaner, reguleringsplaner under arbeid og kommuneplanen. 

Gå til kartløsningen for å finne reguleringsplan. Bruk denne veilederen for å finne frem til reguleringsplan eller andre planer "Veileder for reguleringsplaner og kommunedelplaner (PDF, 544 kB)".