Satser og avgifter for kommunale tjenester 2020

Vedlagt ligger bystyrets vedtak på satser og avgifter for kommunale tjenester 2020

Her finner du oversikt over vedtatte satser og avgifter for 2020

Gebyrer Ofoten Brann IKS 2020 (PDF, 393 kB)

Leiepriser innendørs/utendørs idrettsanlegg og øvrige lokaler for idretts- og kulturorganisasjoner

Narvik Vann KF og HRS IKS legger frem egne satser

Vedlagt ligger bystyrets vedtak på satser og avgifter for kommunale tjenester 2019.