Satser og avgifter for kommunale tjenester 2021

Her finner du oversikt over vedtatte satser og avgifter for kommunale tjenester i 2021

Satser og avgifter for kommunale tjenester 2021 (PDF, 891 kB) (PDF, 891 kB)

Gebyrer Areal og Samfunnsutvikling (PDF, 2338 kB) (PDF, 3 MB)

Leiepriser innendørs/utendørs idrettsanlegg og øvrige lokaler for idretts- og kulturorganisasjoner

Narvik kommune - leiepriser innendørs - ekstern 2021 (PDF, 70 kB) (PDF, 70 kB)

Narvik kommune - leiepriser innendørs - idrett 2021 (PDF, 64 kB) (PDF, 64 kB)

Narvik Vann KF og HRS IKS legger frem egne satser

HRS IKS Hålogaland Ressursselskap (PDF, 2475 kB) (PDF, 3 MB) 

Narvik Vann - gebyrer 2021 (PDF, 1160 kB) (PDF, 2 MB)

Vedlagt ligger bystyrets vedtak på satser og avgifter for kommunale tjenester 2020

Vedlagt ligger bystyrets vedtak på satser og avgifter for kommunale tjenester 2019.