Kommunale avgifter 2020

Klikk for stort bildeDen andre av i alt 4 kommunale avgifter for 2020 er på vei fra kommunen. Her finner du mer informasjon om kommunale avgifter.

 

Kommunale eiendomsavgifter for 3. termin sendes ut i disse dager. Følgende er verdt å merke seg dersom det er poster som avviker fra det normale:

  • Feieavgiften for 2020 kommer som egen faktura til de som ikke ble fakturert for feiing på 1. termin. Spørsmål ang dette kan rettes til Ofoten Brann på tlf 769 13 570
  • Renovasjonsavgiften for 2. termin er med på denne fakturaen, da den ikke var med på forrige termin.

Dersom det er feil på fakturaen må dette tas opp med den enhet som har fakturert kravet: 

  • Vann/avløp/slam (Narvik Vann) tlf 769 13 700 
  • Eiendomsskatt tlf 757 75 519. 
  • Renovasjon HRS 769 22 000

Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr. Eiendomsskatten faktureres sammen med de kommunale eiendomsavgiftene.

Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen. Henvendelser om betaling kan rettes til Kemneren i Narvik på epost: innfordring@narvik.kommune.no eller 769 12 230

Kommunale avgifter sendes ut fire ganger i året:

1. termin har forfall 1. mars
2. termin har forfall 1. mai
3. termin har forfall 1. august
4. termin har forfall 1. november
Ettersom de kommunale avgiftene sendes ut fire ganger i året blir gebyrene også delt i fire.


Betaling av kommunale krav

Kommunale avgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. mars, 1. mai, 1. august og 1. november. Fakturaene blir sendt ut ca en mnd før forfall. Alle øvrige kommunale fakturaer har forfall den 15. i måneden.

De kommunale avgiftene fordeles altså på fire fakturaer i løpet av året.

Unntaket er feieavgift og festeavgift. Hele årsavgiften for feiing sendes ut på den første fakturaen. Festeavgiften sendes ut fordelt på 2. termin og 4. termin.

Det betyr at størrelsen på de ulike fakturaene vil variere noe.

Viktig informasjon til næringslivet og bedrifter - mulighet for utsettelse av 2. termin kommunale avgifter. Les mer på informasjonssidene om korona-situasjonen.

Betalingsinformasjon

Kontonummer:

  • Betaling av faktura - 6370.05.09054
  • Betaling av krav som er purret/under innfordring - 6370.05.28008

Betalingen må inneholde KID-nummer. Ved betaling av krav som er purret/under innfordring, kan det av og til være problemer med KID-nummeret. I slike tilfeller kan saksnummeret på purringen registreres i feltet for betalingsinformasjon.

E-faktura

Narvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. Neste gang du mottar faktura  kan du inngå avtale i nettbanken. Referansenr er de 8 første sifrene i KID-nummeret. Bruk siste faktura du har mottatt fra Narvik kommune. Vær oppmerksom på at faktura må være opprettet i eget navn for å kunne opprette avtalegiro.

Ved betaling fra utlandet

Ved betaling til kontonummer 6370.05.09054 (betaling av ordinær faktura) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN NO6263700509054 , SWIFT NDEANOKK

Ved betaling til kontonummer 6370.05.28008 (betaling av krav som er purret/under innfordring) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN  NO7663700528008 , SWIFT NDEANOKK

Hvis det er behov for ytterligere avklaring på enkeltdeler av de kommunale avgifter kan følgende kontaktes:

De kommunale avgiftene inneholder følgende:

Renovasjon

Utsettelse av renovasjonsgebyret for 2. kvartal for innbyggere i Narvik kommune.

Etter kommunesammenslåingen mellom Narvik, Ballangen og deler av Tysfjord har det oppstått en del feil for eiendommer i gamle Ballangen kommune.

HRS jobber fortsatt med å avdekke og rette feil. Derfor vil innbyggere i Narvik kommune få utsatt renovasjonsgebyret for 2. kvartal. Gebyret for andre kvartal vil i stedet faktureres sammen med gebyret for tredje kvartal.

Fra og med 1. januar 2020 tar Hålogaland Ressurselskap (HRS) over ansvaret for fastsettelse av renovasjonsgebyret og forvaltningen av gebyrinntektene også for Ballangen og Kjøpsvik. Slik har det vært håndtert i gamle Narvik kommune siden 2016. 

For 2020 er hele tillegget for grovavfall inkludert i gebyret og således en del av grunngebyret. Harmonisering av gebyret mellom alle de tidligere kommunene i Narvik innebærer et behov for en total økning i grunngebyret på 10,1 %, for de abonnenter som tidligere tilhørte gamle Narvik. Abonnentene fra Ballangen og Tysfjord får imidlertid en reduksjon i gebyret på hhv. 8,6 % og 39,3, da de lå noe høyere enn i gamle Narvik.

Grunngebyret for et middels renovasjonsabonnement er i 2020 kr 3 280,- ekskl mva. Terminbeløpene blir da kr 820,- ekskl mva. per gang.

Vann og avløpsgebyr

Ny gebyrforskrift for Narvik kommune ble vedtatt av kommunestyret 01.01.2020.  Forskriften vil være nye for innbyggerne i Kjøpsvik og Ballangen. Dette er den samme som har vært benyttet i Narvik kommune i en årrekke.

Informasjon om vann- og avløpsgebyr til eiere av næringseiendommer i Ballangen og Kjøpsvik.

Årsgebyret for vann og avløp består av to deler, abonnementsgebyr (fast del) og forbruksgebyr (variabel del). Samlet abonnementsgebyr for alle abonnenter skal dekke de faste kostnadene og er fastsatt til 40%. Abonnementsgebyret skal være basert på bebyggelsens størrelse, mens forbruksgebyret skal være basert på stipulert (m2) eller målt vannforbruk. På www.narvikvann.no finner dere utfyllende informasjon om området vann og avløp, og eksempler på beregning av gebyr. 

Eksempler på utregning av gebyr.

Eiendomsskatt

Satsen for eiendomsskatt er 4,5 promille for hele kommunen. 
Bolig/fritidsbolig:
Tidligere hadde Tysfjord 7 promille, Ballangen hadde 4 promille og Narvik har hatt 4,5 promille.
Næring:
Ballangen, gamle Narvik, Tysfjord og nye Narvik har hatt og har fortsatt 7 promille.

Se også egen side om eiendomsskatt for mer informasjon.

Feiing

Hele feieavgiften for boliger og andre typer bygg sendes ut på den første av de 4 fakturaene for kommunale avgifter. I feieavgiften inngår både feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Faktura for feiing og tilsyn av fritidsboliger vil komme på en senere utsendelse av kommunale avgifter.

Feiing er under omlegging til behovsprøvd feiing. I dag gis det tilbud om feiing hvert 2. år.

Har man behov for feiing ta kontakt med Ofoten Brann direkte.
 

Kommunale avgifter 2020 - ofte stilte spørsmål

Kommunale avgifter for næringslivet og bedrifter - mulighet for utsettelser

Over natten har inntektsgrunnlaget for store deler av næringslivet forsvunnet.

Vi som samfunn er i en spesiell situasjon. Barnehager, skoler og en lang rekke offentlige og private virksomheter er stengt.

Narvik kommune iverksetter nå et avbøtende tiltak for det private næringslivet i vår kommune. Bedrifter som har likviditetsproblemer i forbindelse med korona-situasjonen kan søke om betalingsutsettelse på andre termin av de kommunale avgiftene og eiendomsskatten.

Her finner du søknadsskjemaet.

Tilbudet er ment til de bedriftene som er hardest rammet økonomisk, og Narvik kommune oppfordrer de bedriftene som ikke virkelig må søke om utsettelse, om å avstå fra å søke om betalingsutsettelse.

Dette er altså ment for et tiltak for de som trenger det mest. Narvik kommune vil anmode gårdeiere som benytter seg av denne muligheten til å gå i dialog med sine leietakere som er hardt rammet i form av enten stengte dører eller yrkesforbud.

E-faktura og avtalegiro

Har du fått e-faktura, men vil heller ha en papirfaktura?

E-faktura er en avtale mellom deg og din egen bank. Du må derfor enten logge på egen nettbank eller ta kontakt med din bank direkte.

Slam og private avløpsanlegg

Alle med private avløpsanlegg får nå et tilsynsgebyr. Dette er for at vi etter forurensningsforskriften er pålagt å kontrollere deres anlegg. Fritidsboliger tømmes hvert 4 år og har minstegebyr på 2 m3. Alle private boliger har tømming hvert 2. år og minstegebyr er 4 m3. Fellesanlegg deler på aktuelle m3. Om det er fritidsbolig eller bolig avgjøres av hvordan det er registrert i den sentrale eiendomsregister. Det har ikke noe å si om hvordan du bruker bygget.


For spørsmål angående vann- og avløpsgebyret, slam og tilsynsgebyr: Kontakt Narvik Vann på 769 13 700 eller send e-post til postmottak@narvikvann.no
 

Når er forfallsdato for de kommunale avgiftene?

I 2020 vil det være 1. mars, 1. mai, 1. august og 1. november.

Jeg har solgt bolig og skal ikke betale, hva gjør jeg?

Vi forholder oss til tinglyst eier på tidspunkt for fakturering. Megler vil bistå med avregning til ny eier, eller dere avtaler selv. Det må IKKE betales regning tilhørende andre da dette kan føre til opprettelse av e-faktua/avtalegiro. Fordel kostnader på annen måte. Vi kan dessverre ikke bistå med dette.

Hvorfor er renovasjonsavgiften min endret?

Fra og med 1. januar 2020 tar Hålogaland Ressurselskap (HRS) over ansvaret for fastsettelse av renovasjonsgebyret og forvaltningen av gebyrinntektene også for Ballangen og Kjøpsvik. Slik har det vært håndtert i gamle Narvik kommune siden 2016. 

For 2020 er hele tillegget for grovavfall inkludert i gebyret og således en del av grunngebyret. Harmonisering av gebyret mellom alle de tidligere kommunene i Narvik innebærer et behov for en total økning i grunngebyret på 10,1 %, for de abonnenter som tidligere tilhørte gamle Narvik. Abonnentene fra Ballangen og Tysfjord får imidlertid en reduksjon i gebyret på hhv. 8,6 % og 39,3, da de lå noe høyere enn i gamle Narvik.

Grunngebyret for et middels renovasjonsabonnement er i 2020 kr 3 280,- ekskl mva. Terminbeløpene blir da kr 820,- ekskl mva. per gang.
 

Jeg deler dunk med naboen. Får jeg det billigere?

Alle henvendelser angående renovasjon må stilles til HRS på telefon 769 22 000.

Skal feieavgiften betales hvert kvartal?

Feieavgiften betales kun den første av de 4 gangene de kommunale avgiftene faktureres. Det betyr at hele årsavgiften for feiing betales på 1. termin. Feieavgiften og festeavgiften er de 2 unntakene som ikke fordeles på alle 4. Festeavgifter sendes ut på 2. og 4. termin.

Hva er satsen for eiendomsskatt?

Satsen er 4,5 promille for hele nye Narvik. 

Bolig/fritidsbolig:
Tidligere hadde Tysfjord 7 promille, Ballangen hadde 4 promille og Narvik har hatt 4,5 promille.
Næring:
Ballangen, gamle Narvik, Tysfjord og nye Narvik har hatt og har fortsatt 7 promille.
 

Jeg eier en næringsbygning i Ballangen eller Kjøpsvik, og mener vann- og avløpsgebyret er for stort. Hva gjør jeg?

Fra 1. januar trådte en ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i kraft. Etter den nye forskriften kan det hende at det er korrekt at vann- og avløpsgebyret øker for noen næringsdrivende i Ballangen og Kjøpsvik.

Det var ikke intensjonen verken da forskriften ble utformet eller vedtatt. Gebyrforskriften vil bli evaluert i løpet av 2020. 

Grunnlaget for vann- og avløpsgebyr, er basert på byggets areal. Det hentes fra matrikkelen, det offisielle registeret over eiendom. Underveis i prosessen med å slå sammen de tre registrene har det blitt klart at matrikkelen for tidligere Ballangen kommune og Kjøpsvik ikke er fullstendig.

Dette kan føre til høyere avgift enn tidligere år for noen næringseiendommer i Ballangen og Kjøpsvik.

I tiden fremover vil Narvik Vann og Narvik kommune ha nær dialog med eiere av næringseiendommer i Ballangen. Narvik Vann og Narvik kommune vil være tilgjengelige for å møte næringslivet på servicesenteret (tidligere rådhus) i Ballangen og Kjøpsvik. Vi vil annonsere dato og tidspunkt i forveien.

Har du spørsmål om vann- og avløpsgebyret på de kommunale avgiftene ta kontakt med Narvik Vann:

  • postmottak@narvikvann.no
  • 769 13 700

Mer informasjon om vann- og avløpsgebyret for eiere av næringseiendommer i Ballangen og Kjøpsvik.

Narvik Vanns egne sider med mer informasjon.

 

Jeg mener at eiendommen min er en fritidsbolig, ikke en sekundærbolig. Hvorfor er det ikke tatt hensyn til dette? (fra skatteetaten)

Hvorvidt eiendommen skal formuesverdsettes som bolig eller ikke, avhenger av om eiendommen er egnet til helårsbolig. Hva du bruker eiendommen til, er ikke avgjørende.


Dersom du kan gi opplysninger som tilsier at eiendommen ikke lenger er egnet til helårsbolig, skal eiendommen formueslignes som fritidseiendom. Eksempler på hvilke momenter det tas hensyn til er boligens standard, vann- og avløpsforhold og adkomstmuligheter til eiendommen.


Dersom du gir opplysninger om at eiendommen enten ikke har innlagt vann, strøm eller vannklosset, vil Skatteetaten legge til grunn at eiendommen er en fritidseiendom. Du trenger bare å dokumentere/sannsynliggjøre disse opplysningen(e) hvis skattekontoret ber om det.


 Du kan også søke kommunen om bruksendring. Selv om bygningen er registrert som helårsbolig benyttes som fritidsbolig eller våningshus benyttes som fritidsbolig, så vil bygningens status fremdeles være bolig. Her må du være  oppmerksom på at en bruksendring til fritidsbolig vil medføre en varig endring, slik at å gjenoppta bruk til boligformål vil være ulovlig. Følgelig kan heller ikke bygningen overdras som bolig.


Tilbakeføring til boligformål vil kreve behandling etter plan- og bygningsloven i henhold til de til enhver tid gjeldende byggtekniske krav.
 

Vi har en landbrukseiendom. Er den fritatt for eiendomsskatt jf. § 5 i Eskl?

Det som skal ha obligatoriske fritak fra eiendomsskatt er gårds- og skogbrukseiendommer som er i drift. Altså driftsdelen skal fritas. Alle bygninger ment for boligformål (på slik fritatt eiendom) skal beskattes, jf. Eiendomsskatteloven § 5 h.
 
Et grunnleggende vilkår for at unntaket i eiendomsskatteloven § 5 h skal komme til anvendelse, er at eiendommen “vert driven” som gårdsbruk eller skogbruk. I dette ligger en forutsetning om drift av eiendommen.
 
Hvis gårdsdriften er nedlagt er det klart at unntaket i Eiendomsskatteloven § 5 h ikke kommer til anvendelse.
 

Vann og /eller avløp til driftsbygning i landbruk?

I nye Narvik beregner vi vann og/eller avløpsgebyr for driftsbygning etter areal. Er det ikke aktiv drift, kan det søkes fritak for vann og/eller avløpsgebyr for slike bygg. Vanngebyr beregnes etter alle bygg på en eiendom, uavhengig om det aktuelle bygget har innlagt vann.

Garasje til bolighus er fritatt.

Ta kontakt direkte med Narvik Vann.
 

Vi har arvet en hytte som vi ikke bruker. Må vi betale eiendomsskatt for eiendommen?

Eiendomsskatt er en objektskatt, dvs. at du betaler for bygningsmassen uavhengig om bygningen er i bruk eller ikke. Fritak for eiendomsskatt kan kun gis hvis bygningen er revet/brent eller fremstår som et rivningsobjekt.

Dersom bygningen er å regne som rivningsobjekt må vi ha melding om dette. Vi gjør oppmerksom på at rivning/brenning av bygg er søknadspliktig.

Jeg har en festetomt. Er det fester eller hjemmelshaver som skal betale eiendomsskatt?

Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse fra 1992 lagt til grunn som det prinsipielle utgangspunktet at fester skal betale eiendomsskatten for verdien av bygningen, mens bortfester (grunneier) skal betale eiendomsskatt for verdien av tomten. Dette prinsippet er senere slått fast av Høyesterett i Rt. 2002 s. 1411 – i et tilfelle som gjaldt kortvarig feste av tomt til næring.  


Finansdepartementets prinsipputtalelse la imidlertid til grunn at det gjelder et unntak for festeavtaler med lenger varighet enn 99 år, eller når festeren har ensidig rett til å forlenge avtalen uten tidsbegrensning. I slike tilfeller anses festeren som eier av tomten i forhold til eiendomsskattekravet. Det samme prinsippet er bl.a. lagt til grunn i ny lov om eiendomsskatt. 
Dersom det foreligger en annen avtale enn det som er nevnt ovenfor, må vi ha en kopi av tinglyst avtale
 

Hytta/huset vårt ble brent ned i april. Vi skal vel ikke betale eiendomsskatt for inneværende år?

Eiendomsskatten er skrevet ut slik forholdet er pr. 01.01. inneværende år, jfr. § 4 i Eiendomsskatteloven.
 
Dersom bygningen er brent etter 01.01. må altså eiendomsskatten for dette året betales, og krav om refusjon av beløpet må sendes til forsikringsselskapet. 
 

Hytta/huset vårt er leid ut. Kan dere sende eiendomsskatten til leietaker?

Vi kan ikke sende faktura til andre enn hjemmelshaver. Dersom eiendommen benyttes av andre, må dette gjøres opp mellom eier og bruker. Er eiendommen solgt, må den skjøtes over til ny eier.