Kommunale avgifter

Kommunale eiendomsavgifter omfatter vann- og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr og feie- og tilsynsgebyr.  Du får tilsendt faktura i god til før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen.

Hvor ofte kommer det faktura på kommunale gebyrer i Narvik kommune?

Kommunale avgifter sendes ut fire ganger i året:

1. termin har forfall 1. mars
2. termin har forfall 1. mai
3. termin har forfall 1. august
4. termin har forfall 1. november
Ettersom de kommunale avgiftene sendes ut fire ganger i året blir gebyrene også delt i fire.


Betaling av kommunale krav

Kommunale avgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. mars, 1. mai, 1. august og 1. november. Fakturaene blir sendt ut ca en mnd før forfall.

Alle øvrige kommunale fakturaer har forfall den 15. i måneden.

Betalingsinformasjon

Kontonummer:

  • Betaling av faktura - 6370.05.09054
  • Betaling av krav som er purret/under innfordring - 6370.05.28008

Betalingen må inneholde KID-nummer. Ved betaling av krav som er purret/under innfordring, kan det av og til være problemer med kid-nummeret. I slike tilfeller kan saksnummeret på purringen registreres i feltet for betalingsinformasjon.

E-faktura

Narvik kommune tilbyr eFaktura og avtalegiro til privatkunder. Neste gang du mottar faktura  kan du inngå avtale i nettbanken. Referansenr er de 8 første sifrene i KID-nummeret. Bruk siste faktura du har mottatt fra Narvik kommune. Vær oppmerksom på at faktura må være opprettet i eget navn for å kunne opprette avtalegiro.

Ved betaling fra utlandet

Ved betaling til kontonummer 6370.05.09054 (betaling av ordinær faktura) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN NO6263700509054, SWIFT NDEANOKK

Ved betaling til kontonummer 6370.05.21992 (betaling av krav som er purret/under innfordring) må følgende betalingsinformasjon benyttes: IBAN NO3363700521992, SWIFT NDEANOKK