Kommuneoverlegen i Narvik

Kommuneoverlegens arbeids- og ansvarsområde er primært medisinsk faglig rådgiving overfor politisk og administrativ ledelse, kommunale enheter, virksomheter og kommunens innbyggere.

Kommuneoverlegen er også kommunens smittevernlege

Kommuneoverlegene i Narvik kommune utfører lovpålagte samfunnsmedisinske oppgavene til kommunelege i Narvik kommune

Kommuneoverlegene i Narvik kommune er Per Thomas Hultstedt og Sverre Håkon Evju der Per Thomas Hultstedt også er smittevernlege

Til kommuneoverlegens ansvars- og arbeidsområde hører også

Kommuneoverlegen bidrar også med sin kompetanse i det kommunale planarbeidet og inngår i kommunens kriseledelse.

Kontaktinformasjon for Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen treffes etter avtale på telefon 769 12 000. 

Ber om at man kontakter Kommuneoverlegen på e-post: kommuneoverlegen@narvik.kommune.no

Ved akutte smittesituasjoner kontaktes Per Thomas Hultstedt telefon 469 23 951.


Miljørettet helsevern

Alle henvendelser vedrørende miljørettet helsevern går direkte til rådgiver miljørettet helsevern
Katja Larsen Bergsrud, telefon 76 91 35 35 e-post: katja.bergsrud@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Postadresse: 
Kommuneoverlegen,
postboks 64,
8501 Narvik.

Besøksadresse: 
Narvik rådhus,
Kongens gate 45,
8514 Narvik.