Kommuneoverlegen i Narvik

Kommuneoverlegens arbeids- og ansvarsområde er primært medisinsk faglig rådgiving overfor politisk og administrativ ledelse, kommunale enheter, virksomheter og kommunens innbyggere.

Kommuneoverlegen er også kommunens smittevernlege

Kommuneoverlegen i Narvik kommune utfører lovpålagte samfunnsmedisinske oppgavene til kommunelege i Narvik kommune

Kommuneoverlegen i Narvik kommune er Per Thomas Hultstedt der Per Thomas Hultstedt også er smittevernlege.

Til kommuneoverlegens ansvars- og arbeidsområde hører også

Kommuneoverlegen bidrar også med sin kompetanse i det kommunale planarbeidet og inngår i kommunens kriseledelse.

Kontaktinformasjon for Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen treffes etter avtale på telefon 769 12 000. 

Ber om at man kontakter kommuneoverlegen på e-post: kommuneoverlegen@narvik.kommune.no

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Postadresse: 
Kommuneoverlegen,
postboks 64,
8501 Narvik.

Besøksadresse: 
Narvik rådhus,
Kongens gate 45,
8514 Narvik.