Råd, kurs og praktiske øvelser for familier

Vi tilbyr rådgivning til foreldre som ønsker hjelp til å finne gode løsninger for å styrke eller endre samspillet i familien.

Tilbudene er gratis, og tilbys flere steder i Narvik kommune.

Vi bruker kommune-modellen TIBIR som grunnlag for rådgivningen. Hovedfokuset er å fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alderen 3-12 år, altså familier med barn i barnehage og barneskolen. Vi tilbyr hjelp til familien knyttet til normale hverdagssituasjoner, og før problemene blir for store. 

Dette er et lavterskel-tilbud åpent for alle. Dere behøver ikke ha verken store eller alvorlige utfordringer - det holder at hverdagen oppleves utfordrende. 

  • Jeg er så lei av at ungene ikke hører etter..
  • Kveldsstellet er et pes
  • 6-åringen har nok en gang slått seg vrang under handleturen
  • Ungen følger ikke mine beskjeder uten trussel
  • søskenkrangling er et daglig problem

Hvis noen av setningene over treffer - så er du ikke alene. Alle barn oppfører seg slik fra tid til annen. Men når dette blir et mønster, og gjentar seg over tid, kan det hjelpe å spille på lag med profesjonelle som kan gi dere råd og verktøy for å løse hverdagen på en bedre måte. 

TIBIR foreldrerådgivning - korttid

Vi tilbyr korttids-rådgivning over 4-6 møter. Tilbudet tar sikte på å hjelpe familien så tidlig som mulig og er for familier som har moderate utfordringer med barnet sitt. TIBIR står for "Tidlig innsats for barn i risikogrupper".

Vi tilbyr nå TIBIR foreldregruppekurs hvor det er plass til 8 foreldrepar. 
Kurset er 27. April - 8. Juni (onsdager)
Kl. 12.30 - 15.00
Sted: Teknologiveien 2A, 2 etg. 

For mer informasjon eller påmelding, kontakt:
Monica Jenssen på telefon 477 00 264.

PMTO - langtidsrådgivning

PMTO er et tilbud for familier med mer fastlåste samarbeidsutfordringer og er et tilbud som strekker seg over lengre tid, minimum et halvt år. PMTO er basert på modellen Parent Management Training - Oregon

PMTO-gruppekurs for fosterforeldre

Gruppekurs for fosterforeldre med oppstart februar 2023.

Vi har plass til 8 par fosterforeldre som har barn i alderen 3 til 12 år. Kurset har en varighet på 9 hele dager og vil avholdes som 2 og 2 dager. 

Fosterbarn i målgruppen kan ha utfordringer i hverdagen som for eksempel problemer med å samarbeide, følge beskjeder og gjennomføre rutinesituasjoner i hverdagen, mens fosterforeldre kan oppleve å stå i hyppige konflikter med fosterbarna og streve med grensesetting.

Du kan lese mer om kurset her: PMTO-kurs

For påmelding eller spørsmål om kurset kan du/dere ta kontakt med Hege Hunstad på telefon 47657893, eller Lise Aanes Andersen på telefon 99478944.

PMTO og TIBIR viser høy effekt på å hjelpe familier med å få det bedre med barnet sitt. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontaktinformasjon

Ressursteamet:

Lise Aanes Andersen, lise.aanes.andersen@narvik.kommune.no, 994 78 944

Monica Jenssen, monica.jenssen@narvik.kommune.no

Barneverntjenesten:

Sissel Fronth-Gaard  

Vivian Ramsland

Sofia Misirlakis Fiske 

Anita.Nordås

Skistua skole: 

Toril Rørvik fjellbakk

Integreringsenheten:

Anja Tveten 

Hoppensprett barnehage:

Øystein Nilsen

Furutoppen barnehage:

Lisa Bertheussen

Ballangen barnehage:

Ronja Brude

Tiril Lindgaard

Banktrollet barnehage:

Synøve Bertling Krogstad