TIBIR - PMTO Narvik kommune

Tilbud som kan fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alderen 3 – 12 år. TIBIR står for «Tidlig Innsats for barn i risiko».

”Jeg er så lei av å kjefte og mase om at ….....

  • barnet ikke vil sove og vi er så slitne at vi er nesten desperate»
  • 4-åringen nok en gang har slått seg vrang under handleturen»
  • barnet forhandler i det uendelige, lenge etter at tålmodigheten vår er slutt»
  • vi har vært gjennom nok en dag med brutte avtaler»
  • enda en ettermiddag med søskenkrangling»

Høres dette kjent ut?

Alle barn oppfører seg slik fra tid til annen. Noen ganger ender det med at vi som foreldre handler spontant med frustrasjon, sinne og oppgitthet.

Når denne væremåten blir et mønster som gjentar seg over tid kan foreldre trenge noen å rådføre seg med.
Ressursteamet tilbyr målrettet veiledning hvor vi trener på alternative måter å møte barnet på.

Eksempler på hva vi trener på

  • bedre samarbeid og gode beskjeder
  • læring av nye ferdigheter gjennom systematisk bruk av ros og oppmuntring
  • grensesetting og regler
  • tilsyn og oppfølging
  • problemløsning knyttet til dagligdagse utfordringer i familien

Tilbudene under innebærer ukentlig møter. Timene vil inneholde drøftinger og praktiske øvelser der vi trener på å finne gode løsninger på hvordan dere kan styrke samspillet i familien. Tilbudene er gratis og finnes flere steder i Kommunen.

TIBIR-foreldrerådgivning

Begge tilbudet under tar sikte på å hjelpe familien så tidlig som mulig. Rådgivningen er et korttidstilbud som strekker seg over 4–6 møter.

PMTO-behandling

Retter seg mot familier med mer fastlåste samarbeidsutfordringer. PMTO er et tilbud som strekker seg over lengre tid, og minimum et halvt år.

PMTO-gruppekurs

Retter seg mot familier med lettere hverdagsutfordringer. Tilbudet gis i gruppe på inntil 16 foreldre med ukentlige møter over 12 uker.

Verktøykasse for foreldre

Kan dette være noe for deg, ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Hege Hunstad
Telefon: 476 57 893

Lise Aanes Andersen
Telefon: 994 78 944

Finn fram til Ressursteamet?

Ressursteamet, Teknologiveien 2A, (gamle Nordkraftbygget) 8517 Narvik.

TIBIR-foreldrerådgivning tilbys også på

Helsestasjon
Barneverntjenesten
Banktrollet barnehage
Skistua barnehage
Skistua skole
Frydenlund skole
Integreringsenhet

Ressursteamet - hva er viktig for deg?