Barnevernet informerer

Klikk for stort bilde Oppstart av akuttberedskap i Ofotens barneverntjenester. Narvik barneverntjeneste er vertskommune for Evenes, Tjeldsund, Skånland og Tysfjord nord-øst for akuttberedskapen i vårt distrikt.

Oppstart 4. februar 2019

Barnevernvaktens formål

Alle barn, foreldre og samarbeidspartnere i Ofoten skal ha faglig forsvarlig tilgang til barnevernsfaglig vurderinger og tjenester, uavhengig av tidspunkt på døgnet, i tilfeller der barn befinner seg i en situasjon som kan skade dem.

Akuttberedskapsvakten er døgnbemannet. Etter ordinær kontortid betjenes vakttelefonen av ansatte i Narvik barneverntjeneste.

Ring 909 84 500 ved akutte hendelser!

Henvendelser som ikke er akutte bes vente til ordinær kontortid mandag til fredag 08:00 til 15:30

Narvik barneverntjeneste 76 91 34 16

ETS (Evenes, Tjeldsund, Skånland og Tysfjord nord-øst) barneverntjeneste 95 93 31 57

Nord Salten barneverntjeneste 75 01 31 15

Barneverntjenesten i Narvik
www.ballangen.kommune.no
www.tysfjord.kommune.no