Barnevernetjenestenes oppgaver er å ta vare på utsatte barn og sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Barnevernet informerer

Oppstart av akuttberedskap i Ofotens barneverntjenester fra 4. februar 2019