Bekymringsmelding

Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten vedrørende bekymring for et barn eller ungdom. Offentlig ansatt (eks. lærere, barnhageansatt osv.) kan ikke være anonyme meldere.

Melde fra til barnevernet- privatperson

Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Narvik kommune har tatt i bruk nasjonal portal for bekymringsmelding. 

Dette innebærer at både privatpersoner og offentlig ansatte sende bekymringsmelding digitalt til barnevernet. Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Løsningen skal sikre raskere og tryggere innsending av bekymringsmeldinger og bedre kvalitet på innholdet.

For privat melder, så kan du gjøre det på denne nettadressen: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/?kommunenummer=1806

For offentlig melder, så kan du gjøre det på denne nettadressen: https://bekymringsmelding.fiks.ks.no/offentlig/?kommunenummer=1806

Om du ønsker å melde anonymt, kontakt barneverntjenesten eller bruk skjema under. Dette kan du fylle ut på PC og skrive ut og sende pr. post. 

Last ned skjema for privat melderbekymringsmelding til barnevernet - Narvik kommune (PDF, 67 kB) (PDF, 227 kB)

Bekymringsmelding for offentlig ansatte (DOCX, 19 kB)

Barneverntjenesten pr post: Barneverntjenesten Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik

Besøksadresse: Teknologiveien 2A. 3 etg