Bekymringsmelding

Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten vedrørende bekymring for et barn eller ungdom. Offentlig ansatt (eks. lærere, barnhageansatt osv.) kan ikke være anonyme meldere.

Melde fra til barnevernet- privatperson

Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din. 

Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Slik melder du fra

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Last ned skjema for privat melderbekymringsmelding til barnevernet - Narvik kommune (PDF, 67 kB) (PDF, 227 kB)

Bekymringsmelding for offentlig ansatte (DOCX, 19 kB)

Melding kan fylles ut på PC , - den skal da skrives ut og sendes Barneverntjenesten pr post: Barneverntjenesten Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik

Besøksadresse: Teknologiveien 2A. 3 etg