Bruk av skolemiljøknappen

Narvikskolen vil fra 1. desember 2022 ta i bruk Skolemiljøknappen.

Skolemiljøknappen

Skolemiljøknappen er en digital meldefunksjon for både elever, foreldre/foresatte og alle som arbeider på skolen. Systemet skal gjøre det enklere å melde fra når noen opplever at elever ikke har det trygt og godt på skolen.

Hvordan melde i fra?

  • Gå til den aktuelle skoles nettside å trykk på "Skolemiljøknappen" eller benytt knappen ovenfor. 
  • Ved å trykke på knappen kommer du til et elektronisk skjema der du kan melde fra at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.
  • Det er rektor på skolen som mottar meldingen.
  • Hvis melding går på at det er rektor som krenker/ mobber vil meldingen gå direkte til skoleeier.


Hva skjer etter å ha sendt inn skjema? 

  • Du mottar en kvittering på innsendt skjema, og får i tillegg informasjon om rettigheter og om prosess videre.
  • Rektor ved den aktuelle skolen kontakter deg så raskt som mulig for å skaffe mer informasjon om saken.
  • Etter at rektor har tatt kontakt med deg, skal skolen undersøke saken så raskt som mulig.
  • Aktuell elev skal bli hørt. Dersom han/hun ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen, har rektor ansvar for at skolen setter i gang tiltak. 
  • Tiltakene skal sammenfattes i en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen signeres digitalt av rektor og sendes foresatte via digipost.
  • Det er et mål at aktivitetsplanen skal foreligge innen ei uke etter varsling.