Pressemelding onsdag 4. november - bekreftet tilfelle av korona i Narvik

Sent tirsdag kveld 3. november ble en person i Narvik bekreftet smittet med covid-19 i Narvik.

Arbeidet med smittesporing startet umiddelbart. Det har blitt og vil bli gjennomført flere tester for covid-19 blant nærkontakter.

Smittesituasjonen er akkurat nå uavklart. Smittesporingen pågår fortsatt, og vi venter på resultater fra prøvene som nå tas.

Det vil bli avholdt en pressekonferanse på Narvik rådhus torsdag 5. november klokken 15.00.

Personen som er bekreftet smittet med covid-19 er i isolasjon, og nærkontaktene er i karantene. Alle som er nærkontakt med en bekreftet smittet person skal være i karantene i 10 døgn. Narvik kommune tar direkte kontakt med alle nærkontakter.

Forrige tilfelle av bekreftet smitte i Narvik var 29. oktober.

- Til nå har det vært få tilfeller av smitte i Narvik. Nå har vi et smittetilfelle med flere nærkontakter, og da potensielt flere tilfeller av smitte. Dette viser hvor viktig forholdsreglene er, sier smittevernlege Per Thomas Hultstedt

- Vi kan alle bidra til å bryte smittekjeden ved å følge smittevernreglene. God håndhygiene, hold avstand - og vær hjemme når du er syk, sier smittevernlege Per Thomas Hultstedt.

- Smitte sprer seg, og vi er utsatt i Narvik også. Klarer vi å begrense antallet nærkontakter vi selv har, jo mindre spres smitte, sier smittevernlege Per Thomas Hultstedt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Narvik kommunes koronakontor på e-post:

koronakontor@narvik.kommune.no 

På Helsenorge.no kan du lese mer om reglene for karantene og isolasjon:

Karantene og isolasjon

Trenger du å testes for covid-19? Her finner du informasjon om hvem som bør teste seg, og hvordan du får avtale for testing:

Testing for covid-19