Testing for covid-19

Her finner du informasjon om hvem som bør teste seg for covid-19 - og hvordan du går frem for avtale testing.

For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider.

Testkriterier

Alle som selv mistenker at de er smittet bør testes for covid-19.

Det betyr at følgende bør testes:

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst de siste 10 dagene
  • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.
  • For ansatte i helse- og omsorg anbefales sterkt test og avvente til negativt prøvesvar foreligger, før gjeninntredelse i arbeid
  • Vikarer innenfor helse- og omsorgstjenesten som kommer fra utsatte område i Norge, bør ikke gå inn i arbeid før negativ test etter dag 3 ved ankomst til Narvik
  • Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig, som hovedregel på teststasjonene på grensen, og senest 24 timer etter ankomst
  • Fra 29. desember 2020 endres karantenereglene for innreise slik at reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst. Det er frivillig å teste seg. Dersom man ikke tester seg eller det ikke er kapasitet til å få testet seg, må man være i innreisekarantene i ti døgn.

På Folkehelseinstituttets sider finner du utfyllende informasjon om testkriteriene. For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider:

Nasjonale kriterier

Er du i tvil om du bør testes, ta kontakt med din fastlege

Testresultater

Testkriteriene inkluderer nå også innbyggere med mistanke om smitte, vurdert av helsevesenet.

Testresultater finner du på Helse Norges hjemmesider dagen etter gjennomført test.

Prøvesvar koronavirus - HelseNorge.no

Du kan også få varsel på din mobiltelefon når prøvesvaret er klart. Her kan du se hvordan du får tilgang til dette:
Varsel til din mobiltelefon når prøvesvar for koronatest er klart

Slik avtaler du test for covid-19

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og til allmenntilstanden er god.

Husk - er du så syk at du trenger legeundersøkelse skal du kontakte fastlegen din! Har du ikke fastlege kan du kontakte legevakten på telefon 116 117.

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten Koronasjekk:

Koronasjekken 

For å avtale test ta kontakt med Narvik Bedriftshelsetjeneste:

  • 76 96 90 90 (08:30-11:30 og 12.00-15.00 på hverdager)

​​​​Narvik Bedriftshelsetjeneste gjennomfører testing for både Narvik og Ballangen.

Bor du i Kjøpsvik kan du ta kontakt med nærmeste legekontor på hverdager:

  • Legekontor Kjøpsvik: 907 05 577.

Du kan ikke møte til testing uten avtale. Test må avtales på forhånd.

For bestilling av test til de som kommer tilreisende: Ta kontakt med 769 69 090 to dager før du tenker å ta en test.

Informasjon om hurtigtester desember 2020

Narvik kommune mottar uke 50/2020 et antall antigen hurtigtester for Covid-19. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil disse bli benyttet ved diagnostisk avklaring hos personer med symptomer der svartid på PCR er lang (>24t), ved smitteutbrudd for å identifisere smitteførende personer og at i områder med mye smitte kan kommuneoverlege vurdere regelmessig testing av ansatte og beboere på helseinstitusjoner der det er økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Smittevernoverlegen i Narvik kommune vurderer at det er PCR (den vanlige) testen som er det sikreste testen. Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen og hurtigtestens nøyaktighet vil den foreløpig bruken i vår kommune begrenses til Helsedirektoratets anbefalinger.

Etter vurdering av smittevernoverlege vil helsetjenesten i Kjøpsvik og Ballangen på grunn av avstand, få tilgang på hurtigtester.