Testing for covid-19

Her finner du informasjon om hvem som bør teste seg for covid-19 - og hvordan du går frem for avtale testing.

For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider.

Testkriterier

Alle som selv mistenker at de er smittet bør testes for covid-19.

Det betyr at følgende bør testes:

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst de siste 10 dagene
  • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

På Folkehelseinstituttets sider finner du utfyllende informasjon om testkriteriene. For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider:

Nasjonale kriterier

Er du i tvil om du bør testes, ta kontakt med din fastlege

Testresultater

Testkriteriene inkluderer nå også innbyggere med mistanke om smitte, vurdert av helsevesenet.

Testresultater finner du på Helse Norges hjemmesider dagen etter gjennomført test.

Prøvesvar koronavirus - HelseNorge.no

Slik avtaler du test for covid-19

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og til allmenntilstanden er god.

Husk - er du så syk at du trenger legeundersøkelse skal du kontakte fastlegen din! Har du ikke fastlege kan du kontakte legevakten på telefon 116 117.

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten Koronasjekk:

Koronasjekken 

For å avtale test ta kontakt med Narvik Bedriftshelsetjeneste:

  • 76 96 90 90 (08:30-11:30 og 12.00-15.00 på hverdager)

Bor du i Ballangen eller Kjøpsvik kan du ta kontakt med nærmeste legekontor på hverdager:

  • Legekontor Ballangen: 76 92 92 00
  • Legekontor Kjøpsvik: 907 05 577.

Du kan ikke møte til testing uten avtale. Test må avtales på forhånd.