Testing for covid-19

Her finner du informasjon om hvem som bør teste seg for covid-19 - og hvordan du går frem for avtale testing.

For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider.

Testkriterier

Alle som selv mistenker at de er smittet bør testes for covid-19.

Det betyr at følgende bør testes:

  • Narvik kommune anbefaler alle som kommer reisende fra utsatte områder om å teste seg ved ankomst og gå i selvpålagt karantene til testsvar foreligger. Utsatte områder forandrer seg fra dag til dag. Følg med i den kommunen du kommer fra og følg rådene om testing og selvpålagt karantene til testsvar foreligger

På Folkehelseinstituttets sider finner du utfyllende informasjon om testkriteriene. For til enhver tid oppdatert informasjon anbefaler vi nasjonale myndigheters sider:

Nasjonale kriterier

Er du i tvil om du bør testes, ta kontakt med din fastlege

Slik avtaler du test for covid-19

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger og til allmenntilstanden er god.

Husk - er du så syk at du trenger legeundersøkelse skal du kontakte fastlegen din! Har du ikke fastlege kan du kontakte legevakten på telefon 116 117.

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten Koronasjekk:

Koronasjekken 

Testing for Covid-19 foregår kun på vår teststasjon hos Narvik Bedriftshelsetjeneste ved Narvik Havn. Dersom du har behov for Covid-19 test, ta kontakt på 769 69090 for å avtale tidspunkt for testing.
Åpningstid for bestilling er 08:30-11:30 og 12.00-15.00 på hverdager, helge- og høytidsdager er det stengt

NB! Du kan ikke møte opp ved teststasjonen uten timeavtale. 

Narvik Bedriftshelsetjeneste gjennomfører testing for både Narvik og Ballangen.

Bor du i Kjøpsvik kan du ta kontakt med nærmeste legekontor på hverdager:

  • Legekontor Kjøpsvik: 907 05 577.

Teststasjon på grensen er ikke åpen for ordinær testing

For reisende til Svalbard eller Danmark

For disse reisende, ber vi om å ta kontakt med koronakontoret på mail koronakontor@narvik.kommune.no.​​​

Attest for negativt prøvesvar utstedes mot et gebyr på kroner 750,-. 

Testing ved innreise til Sverige eller andre land, skal også avtales på Narvik bedriftshelsetjeneste 769 69090. Ved ankomst tilbake til Norge, må karantenen gjennomføres på nærmeste karantenehotell og vil bli henvist av politiet ved grensepassering

 

Testresultater

Testkriteriene inkluderer nå også innbyggere med mistanke om smitte, vurdert av helsevesenet.

Testresultater finner du på Helse Norges hjemmesider dagen etter gjennomført test.

Prøvesvar koronavirus - HelseNorge.no

Du kan også få varsel på din mobiltelefon når prøvesvaret er klart. Her kan du se hvordan du får tilgang til dette:
Varsel til din mobiltelefon når prøvesvar for koronatest er klart

Attest for negativ test

Det er mulig å ta utskrift av prøvesvar på Helsenorge.no. Alle med fødselsnummer og/eller D-nummer kan ta utskrift.

Alt du behøver å gjøre er å klikke på "Vis utskriftsvennlig side" der du sjekker prøvesvaret ditt:

Prøvesvar koronavirus - HelseNorge.no

Informasjon om hurtigtester desember 2020

 

Narvik kommune mottar uke 50/2020 et antall antigen hurtigtester for Covid-19. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil disse bli benyttet ved diagnostisk avklaring hos personer med symptomer der svartid på PCR er lang (>24t), ved smitteutbrudd for å identifisere smitteførende personer og at i områder med mye smitte kan kommuneoverlege vurdere regelmessig testing av ansatte og beboere på helseinstitusjoner der det er økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Smittevernoverlegen i Narvik kommune vurderer at det er PCR (den vanlige) testen som er det sikreste testen. Med bakgrunn i smittesituasjonen i regionen og hurtigtestens nøyaktighet vil den foreløpig bruken i vår kommune begrenses til Helsedirektoratets anbefalinger.

Etter vurdering av smittevernoverlege vil helsetjenesten i Kjøpsvik og Ballangen på grunn av avstand, få tilgang på hurtigtester. 

Det er mulig å ta utskrift av prøvesvar på Helsenorge.no. Dette er hensiktsmessig for alle som trenger attester for arbeidsgivere.

Registrering i vaksinekø