Pressemelding 15. oktober - bekreftet tilfelle av covid-19

 

En person er bekreftet smitte med covid-19 i Narvik. Positivt prøvesvar forelå onsdag 14. oktober.

Personen er i isolasjon og nærkontakter er i karantene. Dette tilfellet av smitte er i forbindelse med innreise til Norge. Personen som har testet positivt gikk i karantene ved ankomst til Norge.

Siden positivt prøvesvar forelå onsdag 14. oktober har arbeidet med smitteoppsporing pågått. Det innebærer at alle nærkontakter har blitt eller blir kontaktet.

- Smitte sprer seg, og vi er alle utsatt. Til nå har det vært få tilfeller av smitte i Narvik, men dette tilfellet av smitte er ikke overraskende, sier smittevernlege Thomas Hultstedt.

- Som samfunn har vi kommet langt fra der vi var i mars, og vi er alle bedre rustet i dag. Smittevernreglene fungerer. God håndhygiene, hold avstand, og vær hjemme når du er syk, sier smittevernlege Thomas Hultstedt.

Forrige tilfelle av bekreftet smitte i Narvik var tidlig i september.

All informasjon om korona-situasjonen fra Narvik kommune finner du her:

Alt om korona

Folkehelseinstituttets smittevernråd:

Smittevernråd reise og innreisekarantene

Generelle reiseråd på Helsenorge.no:

Reiseråd koronavirus