Oppdatering korona - 31. august

Narvik kommunes kriseledelse. De fleste møtene i kriseledelsen gjennomføres i større eller mindre grad på video. Det er pr. 31. august ingen bekreftede tilfeller av covid-19 i Narvik kommune. Alle nærkontakter etter tilfellet av smitte tidligere i august er nå ute av karantene.

20. august testet en person positivt på covid-19. Arbeidet med smittesporing og testing har ikke resultert i flere tilfeller bekreftet smitte av covid-19. Alle nærkontakter er nå ute av karantene, og personen er ikke lengre isolert til sitt hjem.

- Smittevernreglene fungerer. God håndhygiene, hold avstand og vær hjemme når du er syk, sier fungerende smittevernlege Sverre Håkon Evju.

Samtidig er det økt smitte på landsbasis, og Narvik kommune som alle andre må forvente tilfeller av smitte i tiden fremover, også i Narvik.

Det behøver ikke være fordi noen ikke følger smittevernregler eller forholdsregler nøye nok. Smitte sprer seg, og vi er alle utsatt.
 
- Til nå har det vært lite smitte i Narvik, blant annet på grunn av oppslutning om smittevernreglene. Jeg vil berømme alle for veldig god innsats over lang tid - takk! Dette er en øvelse i utholdenhet, og vi må være forberedt på økt smitte utover høsten, sier fungerende smittevernlege Sverre Håkon Evju.

Kontaktpersoner:

  • Beredskapsansvarlig Iris Bartholsen - 901 61 635
  • Fungerende smittevernlege Sverre Håkon Evju - 909 49 663

All informasjon om korona-situasjonen fra Narvik kommune finner du her:

Alt om korona