Julie flytter hjem, og blir ny fastlege i Ballangen

Julie Sommerseth (34) flytter hjem til Ballangen for å starte som fastlege i hjembygda.

- Tiden min på Ankenes legesenter har vært veldig fin og lærerik, og jeg har blitt fryktelig glad i både pasienter og kolleger der, men nå skal hele familien bli Ballangsværinger, og det gleder vi oss til, sier Julie Sommerseth.

Til å starte med skal hun pendle, men på sikt flytter hele familien til Ballangen.

- Narvik gjør mye riktig nå, både for å rekruttere og for å beholde fastleger, sier Julie Sommerseth.

- Vi er glad for å kunne ansette Julie som ny fastlege på Ballangen legekontor. Vi har også utfordringer med fastlegesituasjonen i Narvik, men vi jobber aktivt både med å rekruttere nye fastleger, og ikke minst gjøre arbeidshverdagen for fastlegene våre god, sier Susanne Rogander, enhetsleder legetjenester i Narvik kommune.

Narvik kommune holder på med et omfattende arbeid med fastlegeordningen i hele kommunen. Fastlegesituasjonen i Norge er fortsatt utfordrende, også i Narvik. En felles arbeidsgruppe med fastleger og kommunalt ansatte har laget en ny legeplan for Narvik, og det jobbes nå etter en 3-årig plan for å rekruttere flere fastleger til kommunen vår. 

Narvik kommune jobber nå intensivt og målrettet med rekruttering av fastleger til Narvik og til fastlegehjemlene i kommunen vår.

For å oppsummere legeplanen med få ord:
Intensiv rekruttering, og vi lytter til hva legene selv ønsker for å bli værende i Narvik. Systematisert og profesjonalisert veiledning for at legene kan bli spesialister.

Og ikke minst - vi legger til rette for at også fastleger skal kunne ha familie og en normal arbeidshverdag. 

I praksis betyr det en blanding av kommunalt ansatte fastleger, og fastleger som driver legekontorer som næringsdrivende.

Fastlegeplan

Oversikt over legekontorer