Vedtatt detaljreguleringsplan - Rombak pukkverk

Klikk for stort bildeNarvik kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Rombak pukkverk med PlanID 2019006 i møte 18. juni 2020, sak 099/20.

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planarbeidet er å gjennom en utvidelse av eksisterende steinbrudd legge til rette for videre drift av pukkverk, med tanke på leveranser av gode steinmasser, og sikring av viktige arbeidsplasser i området. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist 17. juli 2020. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b.64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.n

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket. 

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

De vedtatte dokumentene kan lastes ned her eller ses på Innsyn sak 20/50 Detaljregulering for Rombak pukkverk 

Dokumentene er oppdatert etter kommunestyrets vedtak:
Planbeskrivelse Rombak pukkverk (PDF, 3 MB)
Bestemmelser Rombak pukkverk (PDF, 319 kB)
Plankart Rombak pukkverk (PDF, 2 MB)
Vedtak med saksutredning Rombak pukkverk (PDF, 488 kB)