Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsendring for Straumen hytteområde i Efjord, Narvik kommune

 Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsendring for Straumen hytteområde i Efjord, Narvik kommune

Sweco Norge AS, varsler på vegne av Provato AS melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14: Reguleringsendring av Straumen hytteområde i Efjord, Narvik kommune

Reguleringsplanen for Straumen hytteområde ble vedtatt 27.03.2008 i tidligere Ballangen kommune. Reviderte plandokumenter er datert 12.07.2021.

Eventuelle innspill til varselet rettes skriftlig til Sweco AS  v/Ronny Dahl (ronny.dahl@sweco.noinnen 30. august 2021.

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Plankart 12.07.2021 (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser 12.07.2021 (PDF, 19 kB)

Plankart 27.03.2008 (PDF, 383 kB)

Planbestemmelser 27.03.2008 (PDF, 177 kB)

ROS (PDF, 607 kB)

Møtereferat - Forhåndskonferanse: mindre endring (PDF, 291 kB)