Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2024

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Om tilskuddsordningen

Målgruppe: Barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap

Søknadsfrist: 3. november 2023

Rapportering: Alle som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal om hvordan tilskuddet har blitt brukt

Hvem kan søke

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap

Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke

Se tilskuddsordningens veileder for utfyllende informasjon

Informasjon til alle søkere

Her finner dere årets utlysning:

Tilskuddsordning - Bufdir.no

https://www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/

Vi anbefaler alle som vil søke å lese tilskuddsordningens utlysning og veileder nøye. Dere søker om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal:

Søknadsportal - Bufdir.no

Søknadsfrist 3. november 2023